Yläpohjan kosteusvaurio on aina vakava tilanne, joka voi kieliä jopa lahovauriosta ja homeesta

Yläpohjan kosteusvaurio vaatii toimeen tarttumista, välittömästi kun ongelma havaitaan. On mahdollista, ettei vesi ole ehtinyt vielä aiheuttaa lahovaurioita tai hometta ja tilanne on vielä ratkaistavissa suhteellisen yksinkertaisin keinoin. Siinäkin tapauksessa, että vesi on katon rakenteisiin päässyt vuotamaan, vahingot voivat siis olla minimoitavissa. Yläpohjan kosteusvaurio on kuitenkin korkealla vaurioasteikossa. Toimiin on ryhdyttävä heti, jotta vahinko saadaan pysäytettyä.

Joissain tapauksessahan katto on jäänyt vähän kuin oman onnensa nojaan. Vuoto on saanut rauhassa jatkaa etenemistään ja vahingot ovat pahentuneet pikkuhiljaa. Pahimmillaan yläpohjan kosteusvaurio löytyy vasta silloin, kun asuintiloissa ilmenee jo hengitysilman pilaantumista ja tilannetta ryhdytään sisäilmaongelmien vuoksi tutkimaan. Ihmiset voivat oireilla ja asumismukavuus kärsiä. Joskus kattoa on kyllä huollettu, mutta yläpohjaan on vaikea pääsy ja se on jäänyt huomiotta. Tai vuotokohta on niin ovelassa kohdassa, ettei sitä ole ollut aivan pienellä vaivalla ollut mahdollista paikallistaa, vaikka kattoa ja yläpohjaa olisi yritetty tutkiakin. Onneksi tämän vakavankin ongelman korjaamiseen löytyy lääke meiltä.

Yläpohjan kosteusvaurio voi olla järkytys, mutta maailmanloppu se ei ole. Kattokorjauspalvelun osaavissa käsissä moni vaikeakin tapaus on saatu käännettyä työvoitoksi. Lujasta ammattitaidosta ja pitkästä työkokemuksesta on paljon hyötyä myös yläpohjan kosteusvaurioiden huollossa. Usein vaaditaan hieman luovaa ongelmanratkaisukykyä, kärsivällisyyttä sekä hyvää tietotaitoa kosteusongelman ratkaisemisesta. Meiltä löytyy kaikkea. Meillä työhön suhtaudutaan kokonaisvaltaisesti, avaimet käteen -palvelu toimii myös yläpohjan kosteusvauroiden kunnostamisessa. Saat meiltä kaiken, mitä katon kuntoon saaminen vaatii. Osaavat työntekijät, ehjät ja puhtaat puutavarat, eristeet sekä laadukkaat uudet katteet aluskatteeseen ja vesikatteeseen. Tuomme tarvittavat työkalut ja koneet ja hävitämme purkujätteetkin puolestasi. Kosteusvaurioisen puutavaran ja eristeen sijoituspaikka on kaatopaikalla, sinne me sen myös kuskaamme töiden valmistuttua.

Me lähdemme yhteydenottosi jälkeen tutkimaan asiaa tarkoin. Esimerkiksi tarjouspyyntö johtaa meillä aina kun mahdollista, katon tarkistamiseen jo tarjousvaiheessa. Meillä katon tarkistus kuuluu myös kaikkiin meiltä tilattuihin kattotöihin. Toisinaanhan yläpohjan kosteusvaurio tulee esiin juurikin esimerkiksi tilatun katon paikkaustyön yhteydessä tekemässämme katon kuntokartoituksessa. Oli kyse sitten tarjouspyynnöstä tai tilatusta kattotyöstä, katon tarkistuksen seurauksena laadimme katon korjausehdotuksen löytämistämme vioista ja annamme tarjouksemme korjausten hoitamisesta. Joskus meidät kuitenkin tilataan paikalle, tietäen jo siinä vaiheessa katon kosteusvaurioista, toimimme aina tapauskohtaisesti. Jos on kiire, tulemme paikalle nopeammalla aikataululla ja joskus se voi tarkoittaa tarjousvaiheen tarkistamisen jättämistä väliin. Pyrimme auttamaan akuuttitapauksissa nopeammin, joten toimintatapa on sovittavissa. Kattohan joka tapauksessa tarkistetaan, kun paikalle päästään, vaikka samalla tehtäisiinkin paikkausta ja ensisuojausta, jotta vahinko saataisiin minimoitua ja vedentulo rakennukseen pysäytettyä.

Mikäli yllättäviin kuluihin ei ole puskurirahastoa niin kotisivujemme kautta löytyy myös mahdollisuus hakea rahoitusta siihen, että katto saadaan taas kuntoon. Oli kyseessä sitten akuuttikorjaus tai muu kattotyö, meidän työmme on kotitalousvähennyksiin oikeuttavaa omassa henkilöverotuksessa.

Kosteus voi tulla kummasta suunnasta vain, ylhäältä vesikatolta tai alhaalta asuintiloista

Usein ensimmäinen oletus yläpohjan kosteusvaurion synnystä on se, että vesikate tai sen läpiviennit tai jiirit vuotavat ja vesi valuu ylhäältä alaspäin. Onhan se täysin mahdollista, mutta toisinaan asiaa tutkiessa, vesikatteesta ja sen läpivienneistä ei löydy vuotokohtia tai vikoja. Vesi on siis tullut yläpohjaan jostain muualta. Kosteuden höyrystyminen esimerkiksi asuintiloissa voi tuntua vähäpätöiseltä ongelmalta, mutta ajan saatossa siitä voi syntyä jopa yläpohjan kosteusvaurio, kun kosteus imeytyy jopa vuosien ajan katon rakenteisiin ja jatkaa haihtumistaan ylöspäin.

Yläpohjan kosteusvaurion aiheuttanut kosteus on saattanut siis tulla sisätiloista, katolta tai molemmista. Rikkinäinen höyrysulku, heikko eristys ja riittämätön tuuletus voivat kaikki aiheuttaa ongelmia rakennuksen kosteudensäätelyn kanssa. Sisätiloista yläpohjaan päässyt lämpö voi kondensoitua metalliosiin ja pisaroitua villoihin. Sisätiloista tulee myös paljon kosteutta, esimerkiksi sauna, kylpyhuone ja keittiö voivat tuottaa runsaasti höyrystyvää kosteutta. Jos ilmanvaihto ei sisätiloissa ja yläpohjassa molemmissa toimi, muodostaa kosteus lähes kaikilla pinnoilla ja materiaaleilla kasvuedellytykset homeelle ja muille haitallisille mikrobeille.

Vesikatteen puolelta kosteus voi tulla läpi yläpohjaan vioittuneesta läpiviennistä, katteen saumoista ja jiireistä. Tietysti on mahdollista, että varsinkin ikääntyessään myös varsinainen kate kuluu ja reikiintyy, mutta erilaisten läpivientien ja saumojen vuodot ovat kuitenkin hyvin tavallisia vaihtoehtoja. Harva katto on täysin tiivis ja vaikka olisikin, kuten esimerkiksi hyvin tehty konesaumakatto, kosteutta on yhä olemassa. Ehjä ja toimiva aluskate on tärkeässä asemassa kosteuden pitämisessä poissa yläpohjasta. Jopa täysin vesitiivis konesaumakatto tarvitsee aluskatteen, koska sillä on voimakas taipumus kondensoida ilmankosteutta vedeksi pinnoilleen. Vaikka itse kate ei vuotaisi, kosteus voi silti löytää kivutta tiensä katteen väärälle puolelle muun muassa ilman mukana. Aina on myös se mahdollisuus, että kate vahingoittuu ja alkaa vuotamaan käyttövuosiensa kuluessa.

Kattokorjauspalvelun ammattilaiset kykenevät ratkomaan yleensä kosteusvaurion syyt melko tarkkaan. Onkin erittäin tärkeää selvittää aiheuttaja ja ratkaista ongelma siellä, pelkkien seurausten hoitamisen asemesta. Ellei kosteuden perussyytä saada hoidettua pois, muutamassa vuodessa ollaan jälleen samassa tilanteessa. Eli korjataan kosteusvaurioita aiheuttava ongelma, korjataan kosteusvauriot ja rakennetaan uutta, ehjää ja tervettä kattoa tilalle. Kokonaisvaltainen ongelman ratkaiseminen antaa rakennukselle uuden mahdollisuuden ilman jatkuvaa murhetta sen asumiskelpoisuudesta.

Yläpohjan kastuneiden eristeiden vaihto

Kun vahinko on sattunut, ryhdymme heti korjaustoimiin. Ei todellakaan kannata jäädä vitkastelemaan vaan me poistamme yläpohjasta ensin kaikki huonokuntoiset ja kastuneet eristeet. Sitten vaihdamme lahovaurioiset puuosat. Työn eteneminen, laajuus ja hintahan riippuvat täysin työn kohteesta. Toisinaan asioiden oikea mittakaava paljastuu vasta sitten, kun työhön ryhdytään ja esimerkiksi eristettä lähdetään purkamaan. Vahinko voi olla hyvin paikallinen, jonkin läpiviennin yksi reuna on voinut päästää vettä läpi. Tällöin eristettäkään ei ehkä tarvitse purkaa laajalta alalta, ellei yläpohjaan ole ehtinyt muodostua laajemmin hometta. Silloinhan täysi eristeiden vaihto voi olla tarpeen, jotta kasvustot saadaan hävitettyä kokonaan.

On kuitenkin mahdollista, että kosteutta on päässyt useammastakin kohdasta laajemmin läpi myös yläkautta. Joskus näin on esimerkiksi viallisen tai väärin asennetun aluskatteen vuoksi. Myös liian pitkään huoltamatta jäänyt vesikate voi alkaa pikkuhiljaa hajoilemaan, esimerkiksi huopakatossa saumoja voi aukeilla sieltä sun täältä. Jos aluskate on kunnossa, vesi jää siihen. Mutta varsinkin rakennuksen ikääntyessä huollon ja tarkistuksen puute voi johtaa tilanteeseen, jossa katon toisiaan toiminnallisesti tukevat osat pettävät yksi kerallaan. Aluskate on ehkä alun perinkin ollut heikko ja hajonnut jo aiemmin, sitten vesikatekin alkaa vuotamaan eri kohdista. Lopulta vesi päätyy yläpohjaan, jonka tuuletus on ehkä vuodon lievemmässä vaiheessa vielä haihduttanut kosteutta hidastaen kosteusvaurioita. Kunnes lopulta kaikki vedenpoisto alkaa olla sen yläpohjan tuuletuksen kontolla, eikä se enää selviä yksin koko hommasta.

Joskus yläpohjasta paljastuu sitten alhaalta päin tulleen kosteuden muodostamia vaurioita. Näissä tapauksissa on melko selvää, että välikaton höyrysulku ei toimi, koska vesi pääsee imeytymään rakenteisiin tai nousemaan jotain kautta yläpohjaan. Tällöin kunnostustyötä voidaan joutua tekemään asuintilojen kattopinnoista jopa vesikatteelle asti, riippuen jälleen siitä, kuinka laaja-alainen ja pitkälle edennyt vaiva on kyseessä. Ainakin höyrysulut on laitettava saneerauksessa kuntoon, niidenkin tulisi kattaa koko välipohja tai välikatto, mutta erityisen vaikea tilanne on silloin, kun ne jostain syystä uupuvat tai vioittuvat vaikkapa niiden runsaasti vesihöyryä tuottavien saunan ja kylpyhuoneen yhteydessä. Toisinaan ongelmat voivat johtua useista eri tekijöistä ja vioista, mutta meiltä löytyy osaamista myös vertailla ristiin erilaisia katon toimintaan vaikuttavia tekijöitä.

Kun yläpohjan kosteusvaurio on laitettu aisoihin ja puuosat kunnostettu sekä eristeet tarpeen vaatimassa mittakaavassa poistettu, asennamme uudet eristeet. Kätevästi teemme samalla yläpohjalle energiaremontin asentamalla nykyaikaiset eristeet ja huolehtimalla siitä, ettei lämpö vuoda ulospäin, samalla kun huolehdimme ettei vesi vuoda puolestaan sisäänpäin. Eristeiden vaihto tai lisääminen olisi voinut joka tapauksessa olla pian edessä. Voimme parannella rakennuksen energiatehokkuutta ja ottaa samalla kaiken hyödyn irti siitä, että remonttiin päädyttiin.

Tarvittaessa sekä paikkaamme katon että lisäämme katon alapuolista tuuletusta

Jos vesivahinko on ylhäältä päin muodostunut, täytyy katto tietysti kunnostaa niin, ettei se vuoda enää. Me käymme kattosi kunnon läpi kokonaisvaltaisesti. Katsomme ettei huopakatteen saumat irvistä, kattotiiliä ole rikki tai kattopellit irtoile. Tutkimme läpivientien kunnon ja tiivistyksen. Katsomme että piipunjuuripelti on kunnossa ja harjaeriste on ehjä. Vuoto voi tapahtua monesta eri kohdasta, joskus samanaikaisestikin. Esimerkiksi huonosti tehdyt läpiviennit voivat aukeilla nopeaankin tahtiin yksi toisensa perään, kun niiden kunto loppuu. Erilaiset vahingot, kuten myrskytuhot ja lumikuorman liikkeelle lähteminen katolta voiva tehdä tuhojaan. Olisikin tärkeää käydä tutkimassa katto sellaisten jälkeen, sillä joskus vahingot voivat jäädä huomaamatta maasta tarkastellessa. Joskus vahinko on taas niin mittava, että vesivahinko ehtii syntyä jo myrskyn aikana, jonka aikana katolle ei tietenkään ole turvallista kenenkään kiivetä.

Oleellista onkin toimia nopeasti, kun sää hellittää ja vauriot päästään arvioimaan. Ellei kattoa päästä heti paikkaamaan, voi jonkinlainen ensisuojaus olla tarpeen. Me pyrimme kuitenkin toimimaan nopeutetulla aikataululla muun muassa myrskyvahinkojen korjauksissa. Silloinkin kun katto on ehtinyt jo hetken vuotaa, vahingot ovat usein vielä minimoitavissa eikä kattoon hometta yhdessä yössä synny. Kosteus saadaan pois ja katto kuntoon. Vuotokohdista ja katteen vaurioista riippuen teemme läpivientien tiivistykset ja paikkaamme reiät katossa. Tarkistamme samalla, että aluskate on kunnossa, sillä sekin voi vaurioitua muun muassa myrskyn tekemien tuhojen vuoksi samalla kun muutkin katon osat. Yksi tärkeä toimenpide on katon kunnostuksen ja mahdollisesti kastuneiden eristeiden vaihdon lisäksi varmistaa, että yläpohjassa on riittävä tuuletus. On useita eri tapoja parantaa yläpohjan tuuletusta, kosteusvaurion yhteydessä on kuitenkin tärkeää saada ylimääräinen kosteus tehokkaasti pois ja varmistaa, että ilma vaihtuu kunnolla.

Voimme lisätä tuuletusaukkoja tai kunnostaa vanhoja, puhdistaa ne roskasta ja suojata ne eläinten varalta. Katon tuuletusta voidaan katon mallista ja katemateriaalista riippuen tehostaa myös koneellisesti. Keinoja siis löytyy ja meiltä myös osaamista. Tutkimme katon ja mietimme yhdessä asiakkaan kanssa aina parhaan ratkaisun juuri kyseisen katon ongelmien ratkaisemiseen. Suhtaudumme yläpohjan kosteusvaurioon ja katon kunnostukseen vakaalla ammattitaidolla, sekä kokonaisvaltaisella asenteella.

Säännöllinen tarkastaminen paljastaa viat ennen niiden eskaloitumista

Säännölliset kattohuollot kokonaisvaltaista palvelua tarjoavalta taholta, kuten meiltä, mahdollistavat sen, että katto toimii koko ajan toivotulla tavalla. Säännöllinen huoltokierto takaa myös sen, että mahdolliset ongelmat löydetään ennen kuin ne ovat eskaloituneet suuremmiksi ongelmiksi, kuten juurikin yläpohjan tai koko rakennuksen kosteusvaurioiksi.

Puolivuosittain tehtäviin huoltotoimiin kuuluvat meillä muun muassa katon puhdistus roskista. Se onkin kaikilla katemateriaaleilla yksi parhaista keinoista ehkäistä ennalta mitä erilaisimpia ongelmia, katteen eroosiosta sammalkasvustoihin ja kyllä, myös kattovuotoihin. Katon puhdistuksen yhteydessä rännien puhdistus kuuluu toimintatapaamme, sillä niihin roska kerääntyy herkästi aiheuttaen myös erilaisia vedenpoiston ongelmia sekä ennenaikaista kulumista muun muassa sadevesijärjestelmän osille. Toisinaan vesivahinko on saanut alkunsa tukkeutuneista räystäskouruista, joten ongelma ei ole ihan vähäpätöinen. Samalla teemme räystäskourujen kiinnitysten ja kaadon tarkistukset.

Vesikaton alapuolisten rakenteiden, eli yläpohjan tarkastus kuuluu meillä aina katon tarkistuksiin. Pyrimme tutkimaan yläpohjan kunnon aina, niin tilaustöiden kuin tarjousten pohjakartoitustenkin yhteydessä myös silloin, kun siellä ei erikseen epäillä mitään vikaa. Toisinaan yläpohjaan on vain vaikea päästä. Se onkin joskus syy yläpohjan kosteusvaurion syntyyn, siellä ei ole käyty tutkimassa tilannetta aikoihin ja jokin vuoto tai höyrysulun puuttuminen näkyisi juurikin yläpohjassa kaikkein helpoiten ja nopeiten. Jos siis suinkin pääsemme vesikaton alapuolisiin rakenteisiin, tarkastamme rakenteet, aluskatteen sekä eristeet vuotojen ja muiden silminnähtävien poikkeamien varalle.

Samaan luokkaan kuuluvat aika usein vuotoja katoilla aiheuttavat läpivientien sekä saumausten tarkastukset ja tiivistykset, käymme ne läpi aina. Samoin tietysti kattotuotteiden kiinnitysten ja toimivuuden tarkistus, liikummehan me itsekin usein niiden varassa katolla työskennellessämme. Osa kunnostustöistä riippuu katematerialista, tietysti eri katteilla on samantyyppisiä huoltotoimia, mutta esimerkiksi pellin ja huovan kiinnitykset ovat hyvin erilaiset. Katteen pinnan tarkistuksen yhteydessä tutkitaan huopakatteesta sen kunto. Repeämät, kuprut ja muut poikkeavuudet hoidetaan kuntoon, lisäksi saumauksia on toisinaan tarve kunnostaa. Peltikatolla puolestaan peltien kiinnityksen tarkistus on tavallinen rutiinitoimi ja tarvittaessa teemme naulojen vaihdon kateruuveihin tai vaihdamme kateruuvit uusiin ruuveihin. Pelti voi kaivata myös lisäkiinnityksiä. Tiilikatolla kattotiilien kunnon tarkistus ja tarvittaessa rikkinäisten tiilien vaihto kuuluvat tavanomaisiin kunnostustöihin. Vuodenaikojen vaihtelu näkyy sesonkitöissä, syksyisin teemme paljon lehtien puhdistusta katoilta ja vesikouruista. Talvella meiltä puolestaan hoituvat turvallisesti lumenpudotukset ja jäänsulatukset katolta sekä ränneistä.

Sujuuhan meiltä tarvittaessa harvemminkin katolle tehtävät toimenpiteet, kuten katon pesu sekä varsinkin huopa- ja tiilikatteilla tärkeä sammaleenpoisto ja suojakäsittelyt. Teemme myös tiilikaton ja huopakaton pinnoitustöitä sekä peltikaton maalauksia. Näitä töitähän ei katolle vuosittain tarvitse tehdä, keskimäärin noin puolivälissä katteen käyttöikää tehdään perusteellinen puhdistus, pinnoitus ja maalaus. Katon kuntoon kuitenkin vaikuttaa moni tekijä ja kunnostustarpeet voivat vaihdella. Onkin hyvä pitää katosta säännöllisesti huolta, sillä se yleensä lykkää tällaisten töiden tarvetta sekä pidentää katteen kuin katteen käyttöikää.