Ullakon eristys sekä rakennuksen ullakkotilojen lisälämmöneristys

Ullakon eristys mielessä? Asiantuntevat eristystyöt ullakolle hoitaa Kattokorjauspalvelu, tarvittaessa teemme kylmän ullakon eristystyöt tai ullakkotilojen lisälämmöneristystyöt, kohteen vaatimusten mukaisesti. Ullakko on useimmiten kylmä tila, jonka käyttöarvo on vähäinen. Ehkä jonkinlainen pilaantumattoman tavaran säilytystila se voi olla, mutta monikaan käyttötavara ei esimerkiksi kestä vuodenaikojen mukaan vaihtuvia lämpötiloja, joten varastotilanakin kylmä ullakko on yleensä melko rajallisessa käytössä.

Ullakon voi kuitenkin saada paremmin hyötykäyttöön, esimerkiksi varasto- tai asuintilaksi eristämällä tilan kunnolla. Jos ullakko on jo lämmin, mutta kaipaisi energiaremonttia, onnistuu se lisälämmöneristyksillä. Kumpikin palvelu on saatavilla Kattokorjauspalvelun asiantuntevalta eristystiimiltä. Eristämme ullakot ja vintit nykyaikaisin menetelmin, jotka ovat niin palo- ja kosteusturvallisia. Valikoidessamme sopivaa eristyspaksuutta, otamme huomioon huonekorkeuden ja leveyden sekä vintin muut ominaisuudet. Näin pystymme räätälöimään jokaiselle katolle parhaan ratkaisun ja välttämään yleisimpiä ongelmia, joihin usein korjaustöissä puolestaan törmäämme. Esimerkiksi katon tuuletus ei saa kärsiä eristyksestä, me osaamme huomioida asian jokaisessa kohteessa.

Kun lähetät meille tarjouspyynnön, joko verkkosivujen tarjouspyyntölomakkeella tai puhelimitse, pyrimme sopimaan tarkastuskäynnin jo tarjousta laatiessamme. Näin voimme tutkia katon kunnon, huomioida rakennuksen ja ympäristön erityispiirteet mutta myös keskustella kanssasi toiveistasi ullakkosi eristyksen ja käytön suhteen. Tämä menettely helpottaa työn realistista suunnittelua sekä tarjouksen laatimista, koska voimme ottaa huomioon kaikki tarvittavat muuttujat. Katon tarkistaminen kuuluu Kattokorjauspalvelussa aina hintaan, joten ullakon eristystyönkin yhteydessä tutkimme koko katon kunnon ilman erillistä maksua. Mikäli katolta jotain korjattavaa tarkistuksessa löytyy, keskustelemme asiasta kanssasi, ehdotamme korjauksia ja jätämme tarjouksemme.

Tarvittaessa voit hakea verkkosivujemme kautta rahoitusta. Muista lisäksi kotitalousvähennys, jota voi meillä teetetystä työstä hakea omassa henkilöverotuksessa remonttia seuraavan veroilmoituksen ilmoitusosassa.

Katon energiaremontti, eristeet ja tuuletus

Yleisellä tasolla katon energiaremontilla tarkoitetaan lämmitykseen käytettävän energian määrän madaltamista, joka on katon suhteen käytännössä sama asia, kuin eristyksen parantelu. Aika tavallista on käydä koko rakennus läpi, kun energiatehokkuutta lähdetään tavoittelemaan. Useimmiten tiivistys aloitetaankin seinistä, mutta katto voi olla myös tärkeässä asemassa energiatehokkaaksi kunnostettavassa talossa. Varsinkin jos talo on vanhempi ja siinä on aikansa elänyt yläpohja tai ullakkotila, voi eristysremontti tuoda melkoisen edun rakennuksen lämmityskuluihin. Parhaimmillaan siinä sivussa saa sitten toimivaa varasto- tai käyttötilaakin esimerkiksi harrastehuoneelle.

Kuten kävi jo ilmi, eristystä lisättäessä tai rakennuksen katon eristeratkaisuja muutettaessa on tärkeää huomioida, että kattorakenteiden tuuletus pysyy riittävänä. Yksi pahimmista riskeistähän on tuuletuksen tuhoaminen remontin tuoksinnassa ja siitä seuraavat kosteusvauriot kattorakenteissa. Ullakolla ne vaikuttavat hyvin nopeasti myös käyttötilan huoneilmaan ja asumisviihtyvyyteen. Meiltä löytyy pitkä ja laaja-alainen kokemus kattojen lisäeristyksistä ja energiatehokkuuden kasvattamisesta. Jos ilmanvaihto ei ole riittävä, voimme myös parantaa sitä monin eri keinoin aina koneelliseen tuuletukseen asti, elleivät esimerkiksi tuuletusaukkojen lisäämiset ja muut kevyemmät toimenpiteet riitä. Tämän tyyppisissä asioissa yleensä huomaakin ammattilaisen tuomat edut katon kunnostustöissä.

Me osaamme ratkoa katon ongelmia tehokkaasti myös ristiin, eli tajuamme kuinka katon eri osat toimivat osana laajempaa kokonaisuutta ja kuinka ne vaikuttavat toisiinsa. Yläpohjan tuuletus vaikuttaa eristeisiin ja eristeet tuuletukseen ja kaikki vaikuttaa katon toimivuuteen ja sitä kautta koko rakennuksen toimivuuteen. Yksi tyypillisistä ongelmistahan on joko osaamattomuutta tai lisätilan toivossa jättää katon tuuletus kokonaan pois, kun esimerkiksi kylmää ullakkoa itse saneerataan asuinkäyttöön sopivaksi. Se voi kuitenkin olla kohtalokasta katon kosteudenpoistolle, sillä tuuletus on tärkeä osa toimivaa kattoa.

Eristys vaatii huolellisuutta ja ammattitaitoa

Toimivan eristyksen tekeminen ei vaadi tohtoritutkintoa, mutta riittävä ymmärrys ja osaaminen rakennuksen toiminnasta on kuitenkin välttämätöntä. Ullakon eristämiseen pätevät samat lait kuin muidenkin huoneiden eristämiseen. Eristystä tehdessä tulee huolehtia riittävästä tuuletuksesta, kosteuspisteistä, höyrysuluista, paloturvallisuudesta ja lukuisista muistakin asioista. Kyseessä on siis hieman muutakin kuin lasivillapaalien hakeminen rautakaupasta ja niiden sullominen johonkin väliin ja sisäpintojen rakentaminen niiden päälle. Koska huomioitavaa on yllättävänkin paljon, voi kokematon remonttireiska pahimmassa tapauksessa pilata koko talon sisäilman, jos kosteusteknisiä asioita ei ole huomioitu ollenkaan tai riittävässä mittakaavassa. Tällaiset asiat vaativatkin yleensä ammattilaisen huomioita.

Meiltä löytyy laaja-alainen kokemus eristystöistä ja pystymme toteuttamaan energiapihit sekä turvalliset ratkaisut kaikille ullakoille. Jos olet siis suunnittelemassa rakennuksesi ullakkotilojen käyttöönottoa tai eristämistä, käänny ammattilaisen puoleen. Teemme rakennukselle tarvittavan kuntokartoituksen, hoidamme kuntoon mahdolliset kattovuodot samalla kertaa. Sitten suunnittelemme ja toteutamme juuri sinun rakennukseesi räätälöidyt ratkaisut, jotta ullakostasi tulee toimiva mutta myös turvallinen tila.

Voit välttää monet ullakkoremontin sudenkuopista ja kaikki tyypillisimmät virheet teettämällä työt Kattokorjauspalvelun kokeneilla kattoammattilaisilla. Vaikka itse tekeminen on usein edullisin ratkaisu juuri sillä tekohetkellä, ei se ole aina sitä pitkällä tähtäimellä, jos jotain menee pieleen ja rakennus kärsii kosteus- ja lahovaurioita, tai vieraaksi tulee jopa se pelätty home. Me olemme kunnostaneet kattoja myös muiden tekemien ullakkoremonttien jälkeen. Mikäli sinulle on käynyt niin, että olet tehnyt itse remontin tai teettänyt sen jollakin käsistään kätevällä, mutta johonkin muuhun kuin kattoihin erikoistuneella tutulla ja nyt on ilmennyt ongelmia niin älä epäröi siinäkään tapauksessa ottaa pikimmiten yhteyttä meihin. Mitä nopeammin saat apua, sitä pienemmillä vaurioilla ja kuluilla tulet pääsemään.

Ullakon lisäeristys voidaan toteuttaa seinärakenteen tai hyväkuntoisen, vanhan eristyksen päälle

Ullakon eristyksen toteutus riippuu hieman eristettävästä kohteesta. Tämänkin vuoksi meistä on mukavaa tutustua kohteeseen aina omin silmin jo siinä vaiheessa, kun ryhdymme suunnittelemaan remonttia ja laskemaan tarjoustamme. Näin voimme tutkia aina kyseessä olevan ullakon ja katon kunnon, sekä rakennusratkaisut, joita siellä on käytetty. Se helpottaa työtämme huomattavasti.

Lisäeristys voidaan usein tehdä vanhan eristekerroksen päälle, jos ullakko kaipaa lisäeristystä. Jos ullakko on siis jo eristetty se voi kaivata lisäeristystä joko energiatehokkuuden vuoksi, tai sitten puolilämpimästä tilasta halutaan asuttava tila. Kummassakin tapauksessa eristys voidaan toteuttaa vanhan eristeen päälle, olettaen tietysti, että vanhat eristeet ovat kunnossa eivätkä ne ole kärsineet esimerkiksi kosteusvaurioita. Tutkimme vanhojen eristeiden laadun ja kunnon myös paloturvallisuussyistä. Joskus vanhatkin eristeet on pakko vaihtaa, mutta ei aina. Eristeet ovat paksuja, joten uusi kerros eristettä syö jonkin verran huonetilaa. Samalla kuitenkin säästetään aikaa ja työtä vanhan eristekerroksen purulta. Hyvä eristys nostaa myös tilan käyttömukavuutta ja laskee lämmityskuluja, pieni tilanmenetys on yleensä sen arvoinen kompromissi.

Jos eristeet ovat vanhat tai eristeominaisuuksiltaan muuten heikot, voidaan nämä eristeet vaihtaa nykyaikaisiin tehokkaisiin eristeisiin. Tällöin siis vaihdetaan kaikki eristeet uusiin. On tärkeää eristää kunnollisilla ja nykyajan vaatimuksia vastaavilla tuotteilla ihanteellisen lopputuloksen aikaan saamiseksi. Me kiinnitämme huomiota eristeiden eristyskykyyn, paloturvallisuuteen ja kestävyyteen. Sekä tietysti eristekerrosten tekemiseen, ilman että rakennuksen ja katon tuuletus lisäeristeistä kärsivät.

Ullakon eristyksen lupa-asiat

Tee-se-itse-remontissa voi unohtua myös se tosiasia, että ullakon energiaremontti vaatii yleensä asiointia viranomaisten kanssa. Ullakon eristys vaatii siis yleensä luvan, rakennusluvan tai kevyemmän toimenpideluvan. Se, kumpi lupa vaaditaan, riippuukin hieman siitä, mitä tarkalleen ottaen tehdään ja missä mittakaavassa. Ullakkoremontti onkin usein sellainen vedenjakaja lupa-asioissa, että siihen on syytä suhtautua vakavasti ja ottaa selvää asiasta ennen töiden aloittamista.

Jos kylmästä ullakosta tehdään lämmin, asuttava tila, on rakennuslupa tarpeellinen. Käytännössähän rakennukseen tulee yksi käyttökerros siis lisää ja asuinpinta-ala sen myötä muuttuu. Rakennusluvan saaminen edellyttää esimerkiksi sitä, että rakennusoikeutta on jäljellä. Asuinkelvolliseksi alueeksi lasketaan lämmitetyt tilat, joissa huonekorkeus on 160cm. Jos Ullakon korkeus jää alle tämän, voi tilaa käyttää esimerkiksi säilytystilana.

Toimenpidelupaa puolestaan vaaditaan silloin, kun talon energiatehokkuus merkittävissä määrin muuttuu. Eli vaikka asuintila ei remontissa lisääntyisi, voivat muut muutokset olla kuitenkin sen verran massiivisia, että ne vaativat lupaa. Aina ei ole täysin yksiselitteistä, että tarvitaanko lupaa ja jos tarvitaan, kumpi lupa on kyseessä. Me autamme asiakkaitamme lupa-asioissa. Voimme auttaa selvittelemään sitä, tarvitaanko lupaa ja jos tarvitaan, kumpi lupa on kyseessä. Nämä asiat kannattaa aina hoitaa kuntoon ennen remontin aloittamista, niin ei tarvitse sitten enää remontin valmistuttua vääntää viranomaisten kanssa siitä mitä on tehty ja miten olisi pitänyt toimia. Sitten kun asiat on hoidettu oikean kaavan mukaan voi jäädä rauhassa nauttimaan ullakon lisätilasta ja pienemmistä lämmityskuluista.