Peltikaton maalaus uudistaa katon pinnan palauttaen sen suojan

Peltikaton maalaus on hyvä tapa uudistaa katon ulkonäköä ja suojaa. Silloin kun katto on suhteellisen hyvässä kunnossa, maalaaminen on myös nopea tapa kohentaa kattoa monessa eri mielessä. Joskus pohjatyötä on tehtävä enemmän, mutta maalaus voi silti kannattaa. Me Kattokorjauspalvelussa maalaamme kaikki peltikatot kattoprofiilista, kattotyypistä ja rakennuksesta riippumatta. Olemme toimintavuosiemme aikana kerryttäneet loistokkaan osaamisen peltikattojen maalauksesta. Kattojenmaalauseksperttimme tietävät tarkalleen mitä tehdä, eli miten ja millä tuotteilla katolle saadaan kestävä ja näyttävä maalipinta. Osaamme valita oikeat tuotteet kullekin katolle, mutta myös tehdä riittävät pohjatyöt ja oikeaoppisen puhdistuksen, jotta maalaamisesta saadaan maksimaalinen hyöty irti ja katosta tulee jälleen paras suoja rakennuksellesi.

Peltikaton maalipinta olisi hyvä uusia, katosta ja sen katteesta tietenkin riippuen, noin 10-15 vuoden välein. Pelti on melko monipuolinen materiaali ja erilaisia, eri tavoin jo valmiiksi pinnoitettuja katteita on runsaasti tarjolla. Osa niistä kestää pidempään huollosta riippumatta. Mutta kyllä myös katon hoito ja lähiseudun olosuhteet vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti kate uutta maalia tarvitsee ja kuinka se täytyy maalauksen yhteydessä käsitellä. Katon läheisyydessä kasvavat puut voivat kuormittaa kattoa vuodesta toiseen jatkuvalla hankauksella ja lehdillä tai hakoneulasmatolla katon kulmalla. Katto voi kulua paikoin pahastikin. Auringon UV-säteily, ilmansaasteet, lumimassa sekä muut rasitteet kuluttavat tehokkaasti katon suojaa pois ja näin ne vaikuttavat myös katon maalaustarpeeseen.

Kannattaa muistaa, että kun katon maalaus toteutetaan vielä, kun katto on suhteellisen hyvässä kunnossa, on maalaustyö edullisempi ja lopputulos on parempi. Ruosteen valloittama katto vaatii huomattavasti enemmän pohjatöitä, eikä katto välttämättä saa työmäärään ja rahankuluun nähden kyllin pitkää lisäaikaa, että vaivannäkö todella kannattaisi. Joskus katteenvaihto on jo järkevämpi ratkaisu.

Me tarkistamme kattosi ja teemme sitten arvion katon korjaustarpeesta. Eli esimerkiksi siitä, onnistuuko katon kunnostus maalaamalla ja kuinka suurta pohjatyötä katto vaatii ennen maalausta. Vai olisiko jo aika ryhtyä miettimään jotain muuta ratkaisua katteen huoltoon. Katon tarkistus kuuluu meillä aina kattotöihin ilmaisena osana katolla suoritettavia toimia. Saat meidän kanssamme asioidessasi siis ilmaisen kattotarkistuksen joka kerta kun katolle hommiin noustaan, riippumatta siitä miksi sinne noustaan. Kattosi tilannekatsauksen ohessa annamme myös tarjouksen mahdollisesti löytyneistä korjauksista, joiden hoitamisesta ei ole vielä kanssasi sovittu. Kauttamme voit hakea rahoitusta peltikaton maalaukseen tai muihin katon kunnostustöihin. Työstämme voi myös hakea kotitalousvähennyksiä omassa henkilöverotuksessa.

Maalaus aloitetaan tarkistamalla katto

Peltikaton maalaus vaatii hieman enemmän ajatusta ja vaivannäköä, kuin maaliämpärin hankkimisen ja sen kanssa katolle kiipeämisen. Ennen kuin me aloitamme peltikaton maalauksen, tai edes sitä edeltävät pesutyöt, tarkistamme koko katon yleisen kunnon. Käymme läpi katon pinnan, läpiviennit, peltien kiinnitykset ja saumojen pitävyyden sekä kaikki muut katon ja peltikatteen yksityiskohdat. Tällä varmistetaan, että katto on kaikin puolin kunnossa, eikä esimerkiksi päästä vettä lävitseen pesuvaiheessa. Lisäksi tällä varmistetaan se, että kun maalaus alkaa, katto on ihanteellisessa kunnossa ja maalauksesta saadaan paras hyöty irti.

Silloinkin kun teemme maalaustyötä, pyrimme tarkistamaan katon yläpohjan, jos meillä vain on pääsy sinne. Yläpohjassa katsastamme erittäin mielellämme myös aluskatteen. Lisäksi pidämme silmämme auki valumajälkien, eristevillojen kunnon ja muiden kosteusongelmista kielivien merkkien suhteen. Ellemme pääse kurkkaamaan aluskatetta, eikä meillä siten ole mahdollista varmistaa sitä täysin toimivaksi, suoritamme vielä muutamia varotoimia katon pesun suhteen. Emme halua saada pesuvaiheessa aikaan vuotoa katon rakenteisiin mistään kohdasta.

Näissä asioissa hyödyt todella paljon asiantuntevan kattofirman kanssa asioinnista. Meillä on kokemusta ja ymmärrystä siitä, missä kunnossa katon pitää olla ennen kuin sitä aletaan esimerkiksi pesemään millään laitteella tai paineella. Paneudumme aina huolellisesti siihen, että kukin katto esimerkiksi pestään täsmälleen sille sopivimmilla menetelmillä, välineillä ja paineilla. Kate tai koko katto on yllättävänkin helppo pilata osaamattomuuttaan tai huolimattomuuttaan, vaikka aikeet olisivat kuinka hyvät.

Jos katolta löytyy huomautettavaa, kuten irtonaisia peltejä, heikkoja saumoja tai haperoita läpivientejä, korjaamme ne ennen muiden töiden aloittamista. Näin vältytään yleisimmiltä katon pesuun liittyviltä ongelmilta, kuten vuotavilta tiivisteiltä ja saumoilta. Jos tarkistustyö ja kunnostukset jäävät välistä voi pesu aiheuttaa kattoon vesivahingon vedenpaineen tai kovan mekaanisen rasituksen kautta. Tällöin korjaus on jo huomattavasti haastavampi ja kalliimpi, kuin pelkkä pesu ja uusi maalipinta. Vaikka katon tarkistukseen ja kunnostukseen kuluu aikaa, olemme todenneet, että vaivannäkö näissä asioissa kannattaa.

Peltikaton pesu ja oikein tehty pohjatyö toimivat maalauksen laadun takeena

Peltikaton maalaus vaatii hyvän puhdistuksen irtoroskasta ja asianmukaisen pesun sekä pohjatyöt. Kaikki tämä tehdään siksi, että uusi maalipinta tarvitsee varman tartuntapinnan, joka saadaan vain poistamalla tehokkaasti rasva, ilmansaasteet sekä muut epäpuhtauden katon pinnalta. Katto ei välttämättä näytä likaiselta ainakaan maasta käsin tarkasteltuna. Peltikatolla harvemmin myöskään kasvaa muun muassa sammalta, joka on esimerkiksi ikääntyvillä tiili- ja huopakatoilla tyypillinen vaiva. Mutta peltikatolla voi kasvaa muun muassa vihertävää levää ja sinne voi kertyä yhtä sun toista vähemmän näkyvää likaa, joka heikentää maalin tarttuvuutta pintaan. Yleensä pesemättä jättäminen näkyy vasta hetken kuluttua, kun maali on jo kuivunut eikä pinnasta tule tasainen. Lisäksi maali voi irrota hyvinkin pian maalauksesta, jos tarpeelliset työvaiheet on hypätty yli.

Käytämme katon pesuun laadukkaita ja juuri tarkoitukseen kehiteltyjä pesuaineita. Eri katteille on erilaisia aineita ja usein maalausta edeltävä pesu vaatii voimakkaammat pesuaineet. Ammattilaisina voimmekin auttaa sinua erityisesti näissä asioissa, tiedämme mitä aineita ja menetelmiä missäkin vaiheessa ja milläkin katolla tulee käyttää parhaan lopputuloksen aikaan saamiseksi. Toimestamme peltikatto pestään lähtökohtaisesti aina käsityönä pehmytharjapesuna sekä huolellisena letkuhuuhteluna. Tarpeen vaatiessa voimme pestä katon myös korkeapainepesulla erityistä varovaisuutta noudattaen. Kaikki vaiheet tehdään meillä tyylipuhtaasti pesusuunnasta lähtien, niin että katto tulee käytyä yksityiskohtaisesti läpi saumauksia ja tiivisteitä säästäen.

Roskan poiston ja lian pesun lisäksi katteen pinta voi vaatia muitakin toimenpiteitä. Mahdollinen ruoste on hiottava ja lohjennut tai hilseilevä maali poistettava. Se onkin sitten maalaustöissä se hieman enemmän aikaa vievä osio. Silloin kun ruostetta on vain hieman ja pienissä kohdissa, katon huolellinen läpikäynti ennen maalausta kannattaa. Näin katemaalin alle ei jää kukkivia ruostelaikkuja, jotka pian puhkovat uudenkin maalikerroksen hajottaen taas katteen maalista saaman kosteussuojan. Ruosteenpoistolla on merkittävä rooli katon kunnostuksessa, jos menetelmäksi valitaan maalaus.

Jos katto on laajasti ruostunut, joudutaan miettimään maalauksen järkevyyttä ja kustannuksia verrattuna jo uuden peltikatteen tuomiin etuihin. Myös vanhempien, muovipinnoitettujen peltien maalaus on joskus haastavaa tai jopa mahdotonta. Jos pinnoite on kärsinyt ja hilseillyt laajasti maalaaminen voi olla turha työvaihe ja katteenvaihto yksi mahdollisuus pitää katto kunnossa. Mutta me Kattokorjauspalvelussa kartoitamme aina katteen laadun ja kunnon huolellisesti. Sitten keskustelemme kanssasi siitä, mitkä toimenpiteet olisivat katolle parhaat sen nykyisessä vaiheessa ja kunnossa. Tavoitteemme on kuitenkin kunnostaa katto kestämään vuosia, niin että siihen panostetuille resursseille saadaan täysi vastine.

Mitä peltikaton maalaus pohjatöineen maksaa?

Peltikaton maalauksen hinta koostuu työstä ja tarvikkeista, kuten oikeastaan mikä tahansa muukin katon kunnostustyö. Vaikka meillä on laaja-alainen kokemus katon maalauksesta, ei katon maalauksen hintaa voi ihan tarkasti määrittää, ennen kuin katon kunto on kartoitettu. Hinnasta jotain viitteitä antavia hinta-haitareita on olemassa. Sellaisen avulla voidaan katon neliömäärän perusteella arvioida maalin menekkiä ja keskimääräistä työaikaa. Meillä peltikaton maalaus on aina kuitenkin kokonaisuus, kuten mikä tahansa muukin kattotyö. Haluamme varmistaa, että katto on kunnossa ja että maalauksesta tulee pitkäikäinen ja visuaalisesti näyttävä.

Katon maalauksen hintaan vaikuttaa katon pinta-ala, joka kertoo samalla maalin menekin. Myös mahdollisen pesuaineen menekkiä voi arvioida helpostikin katon pinta-alan avulla. Yleensähän me pesemme katon huolellisesti ennen maalausta, jotta maali tarttuisi hyvin ja jälki olisi tasaista. On kuitenkin jotain tekijöitä, jotka vaikuttavat katolla työskentelyyn sekä työaikaan ja näin myös työn kuluihin. Katon jyrkkyys vaikuttaa siihen, kuinka helppo katolla on liikkua ja siihen, tarvitsemmeko työn toteutukseen esimerkiksi henkilönostimia. Me teemme kaikkein korkeimpien ja jyrkimpienkin kattojen maalaustyöt, mutta osaamme myös huomioida niillä työskentelyn haastavuuden. Näin saadaan aikaa sekä realistinen tarjous että aikataulu katon maalaukselle tai muillekin kattotöille.

Käymme mieluusti tarkistamassa kohteen omin silmin jo tarjousvaiheessa, sillä katon nykyinen kunto vaikuttaa pohjatöiden määrään. Samalla kartoitamme tietysti myös katon jyrkkyyden ja muut työskentelyyn vaikuttavat olosuhteet. Jos katolla on ruostetta laajasti, vie sen poistaminen luonnollisesti enemmän aikaa kuin käytännössä ruosteettoman peltikaton maalaus. Käymme läpi katon korjaustarpeet, jos korjattavaa on paljon, nostaa se loppulaskun hintaa. Tarkistamme muun muassa kateruuvien kunnon ja katteen riittävän kiinnityksen. Tarkistus- ja korjauslistalle ennen maalausta kuuluvat myös erilaisten läpivientien, tiivisteiden, katon saumojen ja muiden yksityiskohtien tarkistaminen ja kunnostaminen.

Maalaus onnistuu parhaiten silloin, kun katto on lähtökohtaisesti kunnossa. Kun katon kunnosta huolehditaan ennen maalausta, saat parhaan vastineen maalaustyöhön käytetyille rahoille ja saat kattosi kestämään pidempään. Teemme aina laadukkaan ja ammattitaitoisen toteutuksen kustannustehokkaaseen hintaan. Tarkan hinnan peltikaton maalaukselle saat pyytämällä meiltä tarjouksen.

Itse tehty maalaus vai ammattilaiselta ostettu palvelu?

Totta, on monta asiaa, jotka voivat puhua sen puolesta, että kattomaalauksen tekisi itse. Joku auttamaan ja sopiva kesäpäivä, sitten kiivetään katolle ja maalataan se kuntoon! Käytännössä katon maalaaminen kannattaa kuitenkin toteuttaa itse vain, jos siitä on aikaisempaa kokemusta. Katon maalaus on yllättävän haastava työ, sillä siinä on useita työvaiheita aina ruosteenpoistosta ja pesusta lähtien, ennen kuin edes varsinaiseen maalaukseen päästään.

Ennen maalausta olisi syytä myös tutkia katto aivan perin pohjin ja tehdä kaikki kunnostustyöt, jotta maalaaminen antaa parhaan suojan. Puhumattakaan siitä, että katteen kokonaiskunto on arvioitava huolellisesti myös siltä kannalta, että onko maalaus enää riittävä toimenpide katon kunnostamiseksi. Joskus on pakko vaihtaa jo koko kate, jos peltikaton maalaus on jäänyt liian pitkään odottelemaan toteutustaan. Eli on osattava arvioida, antaako maalaus katolle riittävän hyvän ja pitkäkestoisen suojan työmäärään ja materiaalikuluihin verrattuna. Työturvallisuus ei peltikatolla ole mikään vähäpätöinen asia, sillä märkä peltikatto on hyvin liukas. Peltikatto on todella liukas varsinkin pesuvaiheessa. Me käytämme aina asiaankuuluvia turvavarusteita, emmekä liukastele katolla.

On kyettävä myös valitsemaan oikeat, kyllin tehokkaat pesuaineet. Peltikaton pesu täytyy tehdä oikein ja oikeilla välineillä. Huonosti tehty pesu tarkoittaa sitä, että uusi maalipinta jää lyhyeksi iloksi ja maalaustyö on toteutettava muutaman vuoden päästä uudestaan. Liian voimallinen pesutapa voi hajottaa katon saumauksia ja läpivientien tiivisteitä jopa silloin, kun ne ovat lähtökohtaisesti kunnossa. Eli hutiloitu ja väärin tehty työ ei pelkästään saa aikaiseksi välttävää maalaustulosta, vaan voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa vaurioita koko katolle.

Maalin valinta on tietysti tärkeä seikka maalauksen onnistumisessa, mutta maalaamisessa on omat niksinsä, joilla se saadaan toteutettua hyvin. Me esimerkiksi kiinnitämme aina huomioita siihen, että maalikerros on sopivan paksu, maalaus suoritetaan oikeissa lämpötiloissa ja säässä. Esimerkiksi jos maalauksen toteuttaa liian kuumalle katteelle, tulee lopputuloksesta helposti laikukas. Kovalla sateella tai pakkasella maalaus ei myöskään oikein luonnistu, sillä maali ei kuivu vaan valuu ainakin rankan sateen mukana katolta aiheuttaen kauhean siivon. Tai se jäätyy kattoon kiinni.

Meillä ammattilaisilla teetetyn työn etuihin lujan ammattitaidon ja korkealaatuisen, asiantuntevat toteutuksen ohessa kuuluu muun muassa se, että meillä teetetystä työstä saat kotitalousvähennystä, jos kyseessä on oma talosi tai vaikka kesämökkisi. Tämä tietää mukavaa palautusta verohelpotuksen muodossa. Tämän lisäksi me annamme katon maalaukselle takuun. Jos maalaus ei pysy sopimuksessamme ilmoittamaamme aikaa, tulemme maalaamaan sen uudestaan.

Usein ajatus itse tekemisestä liittyy siihen, että säästyy rahaa, kun työstä ei tarvitse maksaa muille. Oletko kuitenkaan ikinä ajatellut, että on sinunkin vapaa-ajallasi jokin arvo. Samoin mielenrauhalla, kun tiedät että työ on tehty hyvin ja saat sille takuunkin. Ellei kattotöistä ole kokemusta, voi olla vaikea hahmottaa sitä, kuinka monta työvaihetta ja huomioon otettavaa asiaa katon maalauksessakin on. Joskus katto on tietysti siinä kunnossa, ettei sieltä ruostetta ja hilsettä löydy ja työ on helpompaa, mutta katon pesulta ja maalaustöiden oikealta ajoittamiselta sopiviin säihin ei välty kukaan.

Joskus se ”tein itse ja säästin” -ajatus toimii. Joskus se johtaa kuitenkin siihen, että katto maalataan kaksi kertaa, ensin itse ja sitten ammattilaisten toimesta. Tällöin rahankulua ja stressiä tuleekin runsaasti enemmän kuin silloin, kun työ alun perinkin teetettäisiin meillä. Ota rohkeasti yhteyttä niin katsotaan kuinka voimme auttaa ja mitä työ maksaa.