Peltikaton aluskate takuulla vesitiiviisti asennettuna

Peltikaton aluskate takuuasennuksena Kattokorjauspalvelusta. Ammattitaidolla ja oikein toteutettu aluskate on peltikaton paras kumppani. Aluskate onkin katossa korvaamaton osa, jonka laadusta ja toteutuksesta ei kannata tinkiä. Se takaa katon vedenpitävyyden ja toiminnan yhteistyössä yläpohjan ja vesikatteen kanssa. Peltikatto ei välttämättä ole ehjänä ja oikein tehtynäkään täysin vesitiivis, kuten eivät kaikki muutkaan katot, siksi peltikaton alla on oltava aluskate. Vain laadukas mutta kallis konesaumakatto on oikein asennettuna täysin vesitiivis. Mutta myös konesaumakatto tarvitsee aluskatetta, sillä sillekin voi sattua vahinkoja ja se voi rikkoitua. Lisäksi aluskate tarvitaan kaikilla peltikatteilla myös kondenssiveden haihduttamiseksi. Asennamme aluskatteet ja vesikatteet ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella kaikille peltikatoille profiilipelleistä konesaumakattoihin.

Peltikatolla vesikatteen alusrakenne koostuu aluskatteesta, ruodelaudoituksesta ja tuuletusrimoista. Esimerkiksi huopakaton rakenne poikkeaa peltikatosta. Eri kattojen toteutuksessa onkin hyötyä siitä, että tekijällä on kokemusta juuri kyseisen kattomateriaalin käytöstä ja vaatimuksista. Valittu kate, esimerkiksi tietty peltityyppi vaikuttaa myös siihen, millainen aluskate sille sopii ja kuinka se asennetaan. Kuten kaikki aluskatteet kaikille vesikatteille, myös peltikaton aluskate on osattava asentaa oikeaoppisesti oikeasta suunnasta aloittaen vedenpitävyyden varmistamiseksi. Peltikatolla aluskate tulee pystylaudoituksen ja ruodelaudoituksen väliin, minkä vuoksi katteen korjaus ja vaihto tulee suorittaa ylhäältä käsin. Aluskatteen alapuolisten tilojen on aina oltava kokonaan tuulettuvia, ilman on virrattava kaikilla katon alueilla vapaasti räystäillä olevien tuuletusaukkojen kautta talon harjalle, jossa on oltava riittävä ilmanvaihto.

Me suunnittelemme ja toteutamme aina kattokohtaisesti kateratkaisut. Kun esimerkiksi peltikattoa ryhdytään saneeraamaan, tutkimme vanhan katon kunnon ja kunnostustarpeet jo tarjousvaiheessa. Samalla keskustelemme myös asiakkaan eli sinun kanssasi toiveidesi kartoittamiseksi. Peltikaton aluskate lähdetään sitten suunnittelemaan ja toteuttamaan sen mukaan, minkä mallinen katto on ja mikä peltikatetuote siihen valitaan. Aluskate tarvitaan kuitenkin aina ja se onkin pieni osa kokonaisurakkaa. Silloin kun katto joka tapauksessa saneerataan, ei aluskatteen aiheuttamat kulut sen hyötyihin nähden ole kovin suuret, hyvä aluskate palvelee kattoa ja vesikatetta koko sen käyttöiän ajan. Kun olemme tarjouspyynnön jälkeen perehtyneet kattosi kuntoon ja sinun toiveisiisi katon suhteen, laadimme korjausehdotuksen sekä tarjouksemme.

Katon kunnon kartoittaminen tulee meillä muitta mutkitta kaikkien meiltä tilattujen kattotöiden mukana. Saat kuntokartoituksen muun muassa räystäshuollon ja katon puhdistustöiden ohessa. Varsinkin laajempia kattosaneerauksia suunnitellessamme, pyrimme katsastamaan katon jo tarjousvaiheessa urakan mitoittamiseksi oikein. Näin pysytään yleensä melko tarkkaan annetussa tarjouksessa ja aikataulussakin. Muiden töiden ohessa tekemämme kuntokartoitukset päätyvät siihen, että kerromme mahdollisista löydöksistämme ja jätämme tarjouksemme, jos jotain korjattavaa katolla ilmenee.

Kun katon kunnostuksen aika on käsillä ja sinulla on jo ehkä meidän tarjouksemmekin käsillä niin voit hakea kotisivujemme kautta rahoitusta kattosi remontoimiseen. Sitten kun työt on hoidettu, on vielä mahdollisuus eräänlaiseen bonukseen, eli kotitalousvähennysten hakemiseen omassa veroilmoituksessa henkilöverotuksessa.

Asennamme peltikatteiden alle hengittävän tai kondenssisuojatun aluskatteen

Erilaisten peltikattojen alla käytämme aluskatteina kondenssisuojattuja ja hengittäviä materiaaleja kosteuden haihtumiseksi asianmukaisesti. Pelti- ja tiilikatteet luonteen omaisesti kondensoivat ilmankosteutta, eli ilmassa höyrynä tai sumuna oleva vesi tiivistyy herkästi näiden katteiden pinnoilla takaisin vedeksi. Tämä kondenssivesi muodostaa ihan samanlaisen riskin, kuin mikä tahansa muukin kattorakenteisiin päätyvä kosteus, se voi imeytyä puurakenteisiin ja eristeisiin, lahottaa ja edesauttaa homekasvustoja, jos kattorakenteet ovat vielä huonosti tuulettuvia, muodostaa kondenssivesi melkoisen riskin koko rakennuksen hyvinvoinnille. Tämän vuoksi me Kattokorjauspalvelussa valitsemme ja asennamme aina kunkin vesikatteen mukaisen aluskatteen antamaan rakennukselle lisäsuojaa ja poistamaan kosteutta, joka voi monin eri tavoin sinne katon väliin päätyä.

Hengittävä eli niin sanottu diffuusioavoin aluskate päästää alhaalta päin höyrynä ylöspäin nousevan, katteen pinnalle tiivistyneen höyryn lävitseen ylöspäin katteiden väliseen tuuletusväliin. Tästä välistä se pääsee tehokkaasti haihtumaan ilmaan tai valumaan aluskatteen pintaa pitkin pääsemättä enää takaisin alaspäin. Kondenssisuojattu eli diffuusiotiivis aluskate puolestaan kerää höyryn nukkaansa ja siitä se puolestaan haihtuu tuuletuksen mukana. Kumpikaan aluskatetyyppi ei päästä ylhäältä tulevaa kosteutta läpi. Eli vain alhaalta tuleva vesi läpäisee aluskatteen ja tästä onkin helppo päätellä, että on todella tärkeää, että aluskate asennetaan oikein päin. Jos se menee vahingossa ja huomaamatta väärinpäin, pääsee ylhäältä tuleva kosteus valumaan yläpohjaan ja eristeisiin, mutta yläpohjan suunnasta tuleva kosteus tiivistyy pinnalle, jonka kuuluisi olla ylöspäin, katteiden väliseen tuuletusväliin suuntautuneena.

Diffuusioavoin aluskate on katetuotteena uudempi ja toiminnaltaan myös hieman monimutkaisempi, kondenssisuojattu aluskate taas niin sanottu perinteinen aluskate. Toimintaperiaatteet siis ovat hieman erilaiset ja kumpikin sopii ihanteellisesti tiettyjen vesikatteiden pareiksi. On rakennuskohtaista, kumpaa aluskatetta lähdemme katolle asentamaan. Esimerkiksi kondenssisuojattu aluskate on toimiva rakennuksissa, joissa katon alla sijaitsee kylmä ullakko. Erityisesti kondenssisuojattu aluskate vaatii katolle toimivan tuuletuksen, jotta sen alapintaan tiivistynyt vesi pääsee haihtumaa.

Aluskate antaa rakennukselle suojaa vain silloin kun se on tehty oikein ja se on ehjä

Peltikaton aluskate on siis sangen keskeinen osa toimivaa kattoa. Aluskatteen asentaminen ei kokonaisuudessaan kuitenkaan ole mitään kovin helppoa hommaa. Aluskatetta tehdessä täytyy osata huomioida todella monia seikkoja oikean katteen valinnasta lähtien ja päätyen sen kunnolliseen asennukseen. Näiden lisäksi erilaiset läpiviennit, jiirit ja katon saumat täytyy saada tehtyä ensiluokkaisen hyvin, jotta aluskate ja vesikate toimivat täysin ja moitteetta.

Peltikaton aluskatteen oikeaoppinen asentaminen on siis kriittistä koko katon toiminnan kannalta. Aluskate on asennettava oikein päin ja oikealle kireydelle. Väärin, esimerkiksi diffuusiopinta ylöspäin asennettu aluskate ei toimi oikein ja se voi johtaa nopeasti katon kosteusvaurioon. Liian kireälle asennettu aluskate taas voi repeillä muun muassa materiaalien lämpöelämisen vuoksi. Repeillyt aluskate ei tietenkään pidä vettä, ja vesikatteen läpi päässyt kosteus pääseekin tällöin valumaan kattoruoteisiin lahottaen ja homehduttaen kattorakenteita. Myös eristeet ovat vaarassa.

Kuten pieni vihjaus jo aiemmin nousi esiin, niin aluskatteen asennukseen ei kuulu vain aluskatteen kiinnitys katon tasaisiin kohtiin, vaan läpiviennit ovat todella tärkeä osa katon vedenpitävyyttä. Käytämme aina kattoläpivienteihin asianmukaisia tiivistekappaleita, jotka toimivatkin erilaisten läpivientien varsinaisina tiivisteinä. Hoidamme asennusvaiheessa tarvittavat aluskatteiden ylösnostot sekä läpivientien juuria suojaavat pellitykset, kuten savupiippujen juuri- ja pystypellitykset. Kaikilla näillä vaiheilla varmistetaan se, että aluskate pystyy tekemään työnsä ja se toimii tarkoituksenmukaisesti. Huonosti joko osaamattomuutta tai huolimattomuutta tehdyt tai jopa tekemättä jätetyt läpivientien ylösnostot, tiivistykset ja pellitykset nimittäin vesittävät aluskatteen idean, vaikka aluskate itsessään olisikin oikein ja huolella asennettu. Aluskatteen osalta on huolehdittava saumattomasta lopputuloksesta, jotta vuodot eivät sitten tapahdu vaikkapa läpivientien kohdilta. Viimeistelty aluskate on vesitiivis saumojen myöten.