Kun huopakatto vuotaa, nopea korjaus on paras valttikortti

Kun huopakatto vuotaa ei kannata jäädä vitkastelemaan vaan hoitaa katto kuntoon pikimmiten. Nopealla toiminnalla vältytään pitkittyvän vuodon ja katon rakenteisiin päätyvän kosteuden aiheuttamilta vioilta, kuten kosteusvarioilta, lahovaurioilta ja jopa homeelta. Kun huopakatto vuotaa, kutsu hätiin kattokorjauksen ammattilaiset. Kattokorjauspalvelu pistää kattosi taas kuntoon ja huolehtii, ettei rakenteisiin jää muhimaan kosteutta tai lahonneita puurakenteita, jotka voisivat aiheuttaa lisää ongelmia. Katon kokonaisvaltainen tarkistaminen ja kunnostaminen takaa katon toimintavarmuuden pidemmäksi aikaa ja pitkittää sen käyttöikää. Huopakaton vuototapauksissa korjausten laajuus sekä hinta riippuvat kuitenkin aika paljon siitä, miksi ja millä tavalla katto vuotaa. Työn määrään vaikuttaa luonnollisesti se, kuinka mittava vuoto on, eli kuinka paljon vettä on päässyt kattorakenteisiin ja kuinka pitkään vuoto on ehtinyt jatkua, ennen kuin se on huomattu. On kuitenkin tärkeää puuttua asiaan heti, kun vuoto huomataan ja minimoida vahingot.

Huopakatto voi vuotaa monen syyn seurauksena. Vuoto voi tapahtua läpiviennin, saumojen, katteeseen tulleiden reikien tai vaikkapa savupiipusta puuttuvan piipunhatun vuoksi. Samat kohdat vuotavat muissakin katoissa katteesta riippumatta. Esimerkiksi läpiviennit ovat aika tavallisia vuotokohtia kaikenlaisilla katoilla, näin myös huopakatoilla. Huopakatot voivat kuitenkin varsinkin ikääntyessään avautua saumoista, lisäksi katteen sirotepinta voi kulua pois, jolloin huopa herkästi reikiintyy. Huopakatteella on siis omia tyypillisiä vuotovikoja, joiden korjaamisessa ammattiapu on aina paras apu.

Kattovuotojen suhteen ennaltaehkäisevä toiminta on tärkeää katteen laadusta riippumatta. Erityisesti se tarkoittaa katon tarkastusta säännöllisin väliajoin. Suositeltu aika olisi kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Tarkastus kannattaa tehdä kattohuollon yhteydessä. Meiltä saat huollon ja tarkistuksen samaan pakettiin, sillä aina kun kiipeämme jonkin työn yhteydessä katolle, oli se sitten rännien puhdistus tai katteen paikkaus, katsomme koko katon yleiskunnon läpi. Tarkastamme läpiviennit, katteen pinnan, vesikourujen kunnon ja kattotuotteiden kiinnitykset. Mikäli katolta jotain korjattavaa löytyy, annamme korjausehdotuksemme ja tarjouksemme niiden hoitamisesta kuntoon.

Kun huopakatto vuotaa, on tärkeää huolehtia katosta katteen vaatimalla tavalla. Eri katteiden asennuksessa, mutta myös huollossa ja ylläpidossa on omia erityispiirteitään, joiden ymmärtäminen ja huomioiminen onnistuvat meidän ammattikorjaajiltamme ja asentajiltamme. Huopakatolla on aina toimittava varoen, jotta itse huopa ei vahingoitu korjaustoimien aikana ja että katto tulee korjattua kestävällä tavalla. Jos huopakatto vuotaa, ota yhteyttä meihin soittamalla tai kotisivujemme tarjouspyyntölomakkeella. Tarvittaessa käymme kohteessa tarjouspyyntövaiheessa tutkimassa katon tilannetta ja kuntoa, jolloin keskustelemme kanssasi toiveistasi katon suhteen. Katon kokonaisvaltainen tarkistaminen on tärkeää, jotta selviää, kuinka laajalle vuoto on ehtinyt ja millaiset korjaustoimenpiteet se vaatii. Tarvittaessa teemme paikkaukset tietysti pikimmiten, mutta jos katto on jo kauttaaltaan heikossa kunnossa, se voi vaatia isompia toimenpiteitä antaakseen rakennukselle riittävän suojan.

Hae tarvittava rahoitus kotisivujemme kautta ja kotitalousvähennys sitten töiden jälkeen seuraavassa henkilökohtaisessa veroilmoituksessasi.

Kun bitumikatto alkaa vuotamaan, yhteydenotto meihin pelastaa tilanteen!

Kun bitumihuopakatto alkaa vuotamaan, ensimmäisinä epäilysten listoilla ovat katon erilaiset yksityiskohdat. Huopakaton saumakohdat ja läpiviennit ovat riskirakenteita, jotka alkavat helposti vuotamaan. Toki muillakin katemateriaaleilla varsinkin läpiviennit on syytä pitää hyvässä kunnossa, sillä ne ovat hyvin yleisesti kattovuotojen syynä. Läpiviennit voivat olla alun perinkin heikosti tehtyjä tai rakennusvaiheessa on tullut huomaamatta tai osaamatta puutteita esimerkiksi aluskatteen ylösnostojen kanssa. Ne voivat kuitenkin myös vahingoittua monista eri syistä, ellei niitä tarkisteta ja huolleta säännöllisesti.

Katon ikääntyminen nostaa sen vuotoriskiä monin eri tavoin. Jos katossa on selkeästi näkyvissä repeämiä, kupruja, painautumia tai suoranaisia reikiä, on katto jo huonohkossa kunnossa ja olisi korjaustyöt suoritettava mahdollisimman nopeasti. Tällaiset vauriot kertovat katteen joustavuuden vähenemisestä, kuten aukeilevat saumauksetkin. Kupruja voi syntyä myös silloin, kun katteen alaisiin puurakenteisiin on jostain päätynyt kosteutta, joka höyrystyy erityisesti kuumuuden vuoksi. Me selvitämme aina parhaan kykymme mukaan syyn kosteuden päätymiseen katteen alle, tutkimme puurakenteiden kunnon ja korjaamme kuprut. Kuprut voivat puhjeta itsestäänkin, muulloin ne leikataan auki ja kate tasoitetaan, jonka jälkeen massaamme reiän tiiviisti umpeen kuten muutkin bitumin vuotoa mahdollisesti aiheuttavat vauriot. Jos kyseessä on pieni kuluma tai useita pieniä kulumia, voidaan katto paikata paikkausmassan avulla, muuten voitaneen joutua vaihtamaan kokonaisia huopia.

Myös äkillinen onnettomuus esimerkiksi myrskyvaurion tai erilaisten lumi- ja jäätuhojen muodossa ovat omiaan aiheuttamaan bitumikattoon vuotovahinkoja. Katekerros voi revetä ja aluskatekin olla vaarassa, tutkimme aina vaurioiden laajuuden ja korjaamme vahingot kuntoon pikaisella aikataululla. Esimerkiksi lumi ja jää, mutta myös varomaton katolla työskentely voi hajottaa katteen pinnoituksen, jolloin koko katon suoja oleellisella tavalla heikkenee. Bitumikatto voi vaatia uutta pinnoitetta noin puolivälissä sen käyttöikää, vahinkojen ja muun kuluman vuoksi jopa aiemminkin.

Jos kate on jo tiensä päässä, uusimme sen kokonaisuudessaan. Bitumikatteiden käyttöiät vaihtelevat jonkin verran eri katemateriaalien välillä, noin 20-50 vuotta on kuitenkin erilaisilla huopakatteilla normaali käyttöikähaitari. Mitä huonommassa kunnossa ja mitä lähempänä kunkin katteen keskimääräistä käyttöikää katto on, sitä kannattavammaksi muuttuu vesikatteen vaihto uuteen. Me tutkimme aina tapauskohtaisesti katon kunnon ja arvioimme tarvittavien toimenpiteiden mittakaavan, olemme rehellisiä sen suhteen, jos katto on uusimiskunnossa. Mutta jos vielä pärjätään ja saadaan riittävästi käyttövuosia kattoa kunnostamalla, teemme toimenpide-ehdotuksemme sen mukaisesti.

Usein arvioimme työn ja kulujen määrää suhteessa saavutettavaan hyötyyn. Mikäli käytettyihin resursseihin nähden vielä saavutetaan hyviä tuloksia kattoa korjaamalla, se kannattaa. Mutta jos korjauskulut alkavat olla samaa luokkaa, kuin katon uusiminen niin silloin se kannattaa jo uusia. Tässä tapauksessahan suurillakin korjauksilla saavutettava hyöty jää usein lyhytaikaiseksi, eikä esimerkiksi vesikaton alla olevia rakenteita useinkaan voida uusia, ellei kattoa avata.

Huopakaton vitsaukset sammal ja lumitaakka haurastuttavat huopaa ja aukaisevat saumoja

Huopakatto on uutena ja hyvin hoidettuna erinomainen vesikate moniin eri rakennuksiin. Kuten kaikki materiaalit, se kuitenkin ikääntyy, kuluu ja kärsii hoidon puutteesta. Lopulta tietysti hyvin hoidettukin katto tulee sitten loppusuoralle ja se täytyy vaihtaa uuteen, jotta rakennuksen vedensuojaus säilyy.

Huopakatetta rasittavat luonnonvoimat, kuten aurinko ja lumi. Auringossa erityisesti kesän kuumuus pehmentää huopakatetta, joka herkästi repeilee erityisesti silloin, kun sen päällä liikutaan. Me vältämme huopakatolla työskentelyä helteellä juurikin siksi, ettei kate välttämättä kestä pehmenneenä sen päällä liikkumista. Auringossa kuumuuden lisäksi myös UV-säteily tekee oman työnsä katteen kulutukselle. UV-säteily kuivattaa katteen pintaa aiheuttaen lopulta halkeamia. Ajan myötä halkeamasta voi tulla vettä vuotava reikä, me voimme kuitenkin korjata sen jo ennen kuin se alkaa vuotamaan.

UV-säteilyn lisäksi varsinkin runsaslumisina talvina katolle kertyvä lumikuorma rasittaa huopakattoa. Lumi aiheuttaa pahimmillaan usean tonnin rasituksen kattoon ja kattorakenteisiin. Koska huopakate on karhea ja varsinkin osa huopakatoista vielä melko loivan mallisiakin, lumi ei kovin helposti katolta lähde, ellei sitä tiputeta sieltä ihmisvoimin. Tällöin katto voi painua taakkansa alla, jolloin vesi kerääntyy tiettyihin kohtiin aiheuttaen jälleen lisää rasitetta katolle. Painava lumikerros voi keväällä lumen alkaessa sulaa aiheuttaa vuotoriskiä katteen saumoista. Painava lumikuorma pusertaa lumen ja katon väliin tihkuvaa sulamisvettä joka ikiseen koloon ja rakoon, jos saumoissa on alkavaa aukeamista tai muitakaan vikoja, voi vesi tulla paineella läpi vesikatteesta. Tällöinhän toimiva aluskate on ensiarvoisen tärkeä, mutta ei sekään ihan mitä tahansa kestä. Jos katto on jo ikääntynyt, voi aluskatekin olla jo huonossa kunnossa, jos sitä edes nykyaikaisen rakentamisen suositusten mukaan on tehty. Mutta tämän tyyppisissä vaurioissa sen tarpeellisuus on kouriintuntuva. Lumen pudotuttaminen meillä onkin erinomainen tapa ehkäistä huopakaton ongelmia ja vaurioita.

Huopakatolla suuri katon vointiin vaikuttava tekijä on sammal. Sammal rapauttaa kattoa tehokkaasti työntyen juurillaan huopakatteen pinnan alle. Vesi pääsee sammaleen avustamana huovan sisään sekä sen saumoihin ja esimerkiksi talvella jäätyessä vesi sekä rapauttaa katetta että aukoo saumoja. Sammalta on parasta ehkäistä etukäteen sillä, että pitää katon puhtaana ja huoltaa sitä säännöllisesti. Esimerkiksi jo puolivuosittainen kausihuoltomme auttaa kattoa pitämään sammaleen loitolla hyvin tehokkaasti, jolloin sammaloituminen ei ehkä ikinä saa otettua katteesta jalansijaa. Jos sammal kuitenkin on katolle ehtinyt, meiltä saat tehokkaat sammaleentuhokäsittelyt. Voimme tehdä myös katon suojakäsittelyn sekä huopakatteiden ammattitaitoiset pinnoitukset. Niiden jälkeen sammal pysyy pitkään poissa ja katto on muutenkin vastustuskykyisempi rasitteita kohtaan. Hyvin pidetty katto kestää aina paremmin myös lunta ja muita luonnonilmiöitä, kuin heikkoon kuntoon päässyt, ehkä vähän oman onnensa nojassa oleva huopakatto.