Kattotuolien, eli kattoristikoiden asennus ja tarkistus

Kattotuolien, eli kattoristikoiden asennus ovat tärkeä osa laajempaa kattosaneerausta, uuden katon rakentamista. Lisäksi kattotuolien tarkistus on osa katon kokonaisvaltaisia tarkistuksia, joissa kartoitamme katon kuntoa ja korjaustarpeita. Kattotuolien puuosat voivat kärsiä muun muassa kosteudesta, joka aiheuttaa lahovaurioita. Nämä mahdolliset vauriot voivat aiheuttaa lopulta myös katon notkahduksia. Näiden puurakennelmien hyvälaatuisesta asennuksesta, mutta myös niiden kunnossa pysymisestä vuosien ja vuosikymmenten kuluessa on pidettävä huolta, jotta rakennus pysyy toimivana ja käyttökelpoisena.

Kattotuoli, eli kattoristikko on rakenne, jonka päälle koko katto rakennetaan kattoruoteineen, aluskatteineen ja vesikattoineen. Sen kunto ja toimivuus vaikuttavat siis merkittävästi koko katon ja rakennuksen kuntoon. Kattotuoli määrittelee muun muassa katon jyrkkyyden, lappeen pituuden ja muitakin katon mittasuhteita. Kattoristikko kannattelee koko katon painoa, joten tärkeää on, että rakenne on tarpeeksi vahva ja se on oikein asennettu. Suunniteltu katemateriaali otetaan huomioon kattorakenteiden vahvuutta suunnitellessa. Jos suunnitelmissa on rakentaa tiilikatto, on sen painon vuoksi hyvä tehdä katosta lähtökohtaisesti kyllin voimakasrakenteinen kattotuoleista lähtien.

Kattoristikot saa nykyään valmiiksi kasattuina elementteinäkin, mikä nopeuttaa katon rakentamista huomattavasti verrattuna siihen, että niitä ryhdytään itse rakentamaan tarvittava määrä. Saatavilla on laaja valikoima valmiita ristikoita, mutta tarvittaessa ne voidaan räätälöidä katon vaatimusten mukaisesti. Tarvittaessa me myös rakennamme mittatilaustyönä juuri tiettyyn rakennukseen suunnitellut ja mitoitetut kattoristikot.

Avaimet käteen -palvelu ja takuutyö tekevät sinusta tyytyväisen asiakkaan kaikissa Kattokorjauspalvelulta tilatuissa töissä. Meillä lähdetään siis aina täyden palvelun periaatteella liikkeelle, jolloin asiakkaan murheiksi ei jää oikeastaan kuin tarjouspyynnön tekeminen, mielipiteidensä kertominen sekä laskun maksaminen. Me hoidamme kaikki muut työvaiheet tarkistuksesta ja suunnittelusta töiden laadukkaaseen toteutukseen, loppusiivoukseen ja jätteiden hävitykseen saakka. Meiltä tulee kaikki työssä tarvittava työvoimasta ja erityisosaajista, vaikka kattotuolit tekevästä timpurista tarvikkeisiin. Totta kai me sovimme sinun kanssasi siitä, mitä katolle tehdään ja mitä tarvikkeita hankitaan, mutta luultavasti me saamme ne kuitenkin edullisemmin hankittua ilman välikäsiä suoraan valmistajilta. Tuomme työmaalle myös kaikki tarvittavat työkalut ja työkoneet, sekä muun muassa rakennustelineet.

Tarjouspyyntö hoituu kätevästi puhelimitse tai verkkosivujen tarjouspyyntölomakkeella, jonka jälkeen sovimme tarkistuskäynnin kohteeseen. Se helpottaa työn suunnittelua ja tarjouksen laskemista, joissa huomioimme aina myös sinun toiveesi kattotöiden suhteen. Katon tarkistus kuuluu hintaan kaikissa kattotöissä, joita tilaat meidät tekemään. Monissa tapauksissa tarkistamme katon jo tarjousvaiheessa, mutta riippuen työn laadusta, tehdään se yhtälailla jokaisen meiltä tilatun työn yhteydessä. Mikäli tarkistuksessa havaitaan katon korjaustarpeita, joita ei vielä ole huomioitu, kerromme niistä sinulle ja jätämme tarjouksen niiden hoitamisesta. Tarvittaessa rahoitus on haettavissa kotisivujemme kautta ja kotitalousvähennys sitten omassa henkilöverotuksessa seuraavassa veroilmoituksessa.

Kattotuolit on mitoitettava kestämään itse katon paino mutta myös muu rasitus, kuten lumi

Mitoitamme ja asennamme kattotuolit niin, että ne kestävät katon painon ja muita painorasituksia, joista merkittävin on Suomen olosuhteissa tietysti lumikuorma. Varsinkin runsaslumisina talvina katolle voi kertyä jopa tuhansien kilojen taakka lunta ja katon on se kuormitus kestettävä vuodesta toiseen. Kattomateriaalit ovat itsessäänkin eri painoisia. Huopa ja pelti ovat kevyitä verrattuna tiileen, joka asettaa katon tukirakenteille suuret vaatimukset. Jos katolle suunnitellaan esimerkiksi aurinkopaneeleita, on tämä hyvä huomioida myös katon asennusvaiheessa.

Lumi on ehdottomasti rasittavin tekijä kattorekanteille, se voi tehdä tuhoa monellakin eri tavalla niin vesikatteen pinnalle, kattotuotteille ja katon yksityiskohdille, kuten saumoille, läpivienneille ja vastaaville. Toinen suuri ongelma on sitten lumen paino, joka painaa alaspäin rakenteita. Runsaslumisena talvena katolla voi olla useampi tuhat kiloa ylimääräistä painoa, jotka itse kate ja kattorakenteet kantavat. Toisinaan vaihtelevalla menestyksellä. Jos kattorakenteet pettävät, notkahtaa katto tai pahimmassa tapauksessa romahtaa sisään. Täydellinen romahtaminen onneksi on äärimmäisen harvinaista nykyaikaisilla metodeilla rakennettaessa. Suomessa rakentamista säädellään tarkoin, toisinaan se voi tuntua hieman turhaltakin holhoukselta, mutta tällaisissa asioissa korkea vaatimustaso kuitenkin puolustaa paikkaansa.

Sen lisäksi, että kattotuolit on suunniteltu kestämään nimenomaan alaspäin kohdistuvaa voimaa, on ristikkomalli myös tukeva sivuttaisille voimille, kuten voimakkaalle tuulelle. Rakennukset sivut ja näin myös katteen pinta, olkoonkin malliltaan viisto, muodostavat ison kiinteän pinnan, jota vasten kovat tuulenpuuskat ja myrskytuuli painavat. Toisinaan kova tuuli yhdistyy myös rankkaan vesisateeseen tai lumipyryyn, jolloin rasitus vain kasvaa entisestään.

Kattotuolit valmistetaan yleisimmin puusta ja ne sopivatkin täydellisesti alle parikymmentä metristen jännevälien ratkaisuihin. Jos jänneväli on pidempi, on kannattavaa käyttää teräksestä toteutettuja ristikoita. Tiettyyn pisteeseen asti puun ominainen pieni joustavuus on hyvä, rakenteet eivät murru ja väänny kovin herkästi. Puu ei tietenkään kestä ihan mitä vain ja esimerkiksi kosteus voi alentaa puun kestokykyä rakenteissa muutenkin.

Kattoristikkomallit kaikkiin kattomuotoihin

Kattoristikoita valmistetaan niin tehdastekoisina kuin mittatilaustyönäkin useissa eri malleissa. Malli valikoituu aika pitkälle käyttötarkoituksen perusteella, eri kattomallissa, katetyypissä ja eri kokoisissa rakennuksissa valitaan aina kohteeseen sopivin ja kestävimmäksi todettu kattoristikkomalli. Kattomallin toteutus siis lähtee usein juurikin kattoristikon pohjalta, sillä se määrittää esimerkiksi lappeen jyrkkyyden ja muodostaa pohjan koko katon perusmuodolle.

Yleisimmät kattoristikkomallit ovat harjaristikko, pulpettiristikko, kehäristikko ja saksiristikko. Näistä ristikoista on sitten olemassa monia eri variaatioita eri kattokulmilla. Variaatioiden avulla vaikutetaan siis katon jyrkkyyteen, jonka suhteen esimerkiksi eri katevaihtoehdoilla on omat vaatimuksensa. Monet katteet siis vaativat jonkinasteista minimijyrkkyyttä toimiakseen oikein eli poistaakseen vettä ihanteellisella tavalla rakennuksen pinnoilta. Noiden variaatioiden avulla voidaan vaikuttaa myös siihen, onko rakennuksessa käyttöullakko vai ei. Lisäksi on mansardiristikoita, murrettuja ristikoita, palkkiristikoita ja muitakin, eri käyttö tarkoituksiin sopivia ristikkomalleja. Muuttujia siis riittää ja ammattilaisen osaaminen on välttämätöntä tämän mittaluokan kattotöissä. On kyettävä hahmottamaan ensinnäkin katto kokonaisuutena, johon vaikuttavia osatekijöitä ovat malli, jyrkkyys, katemateriaali, rakennuksen laajuus neliöissä mutta usein myös rakennuksen käyttötarkoitus, sillä lämmitettyjen rakennusten kattorakenteet ovat usein huomattavasti monimutkaisempia ja monikerroksisia, verrattuna vaikkapa katosmallisiin rakenteisiin. Yhteistä niissä kuitenkin on se, että katto toteutetaan oikeastaan aina jonkinlaisten kattotuolien avulla.

Kattokorjauspalvelusta saat asiantuntevaa palvelua katon rakentamiseen ja saneeraukseen, myös kattotuolien valintaan ja asennukseen liittyen. Keskustelemme kanssasi aina sopivimpien materiaalien ja valmistajien valinnasta. Sitten toteutamme laadukkaan ja kestävän katon toiveidesi ja rakennuksesi vaatimusten mukaisesti.