Katto ilman aluskatetta on todellinen riski rakennukselle

Katto ilman aluskatetta on yhä harvinaisempi näky varsinkin lämmitystä vaativissa rakennuksissa. Aluskatteiden asentaminen on käynyt yhä yleisemmäksi asumisvaatimusten muuttuessa ja materiaalien kehittyessä. Jos ei lasketa avoimia rakenteita, joita on vaikkapa grillikatoksessa tai ehkäpä autokatoksessa tai heinäladossa, tulisi jokaisella ainakin asuttavalla rakennuksella olla toimiva aluskate. Vesikatteet eivät, hyvin toteutettua konesaumakattoa tai hitsattua bitumikattoa lukuun ottamatta, ole täysin vesitiiviitä. Se ei sinänsä ole mikään vika, sillä oikein tehtynäkin useimpiin katteisiin jää niiden mallien ja asennustapojen mukaankin jonkin verran välejä ja reikiä, osa katteista sisältää myös runsaasti saumoja. Siksi varsinaisen vesikaton alle tarvitaan aina aluskate. Sen tehtävänä on auttaa sekä vesikatetta että yläpohjaa rakennuksen vedenpoistossa, usein aluskate toimiikin kahteen suunta. Se vastaanottaa vesikatteen kautta tihkuvat sade- ja sulamisvedet sekä pitää vesikatteen alapintaan muodostuvan kondenssiveden poissa katon rakenteista ja yläpohjan eristeistä. Katto ilman aluskatetta päästää vesikatteen läpi tihkuvan veden siis suoraa katon puurakenteisiin ja eristeisiin. Ylöspäin haihtuva vesi puolestaan kondensoituu vesikatteen pintaan ja valuu tai sataa sieltä sitten takaisin alas, imeytyen myös eristeisiin ja puuhun aiheuttaen lahovaurioita ja hometta.

Jos aluskatetta ei ole tai jos se ei toimi oikein, pääsee vesi tekemään tuhojaan ja pahimmillaan tämä tarkoittaa lahovaurioita ja homeongelmia koko rakennuksessa. Pikkuhiljaa niillä on taipumus levitä katon rakenteista alaspäin ja aiheuttaa jopa käyttökelvottomuuden koko rakennukselle. Joissain vanhemmissa rakennuksissa ei kunnon aluskatetta ole. Todella huolettoman tai osaamattoman rakentajan jäljiltä se on voinut jäädä kokonaan tekemättä uudessakin rakennuksessa. Näihin on kuitenkin syytä tarttua viimeistään katon saneerauksen yhteydessä. Nykyaikainen aluskate voidaan asentaa vaikka sen asumiskäyttöön otetun vanhan kyläkoulun kattoon, kun sen vesikatetta uusitaan ja näin suojata vanha rakennus kunnolla. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin, kun tarvitset ammattilaisen toteuttamaan oikeaoppisen aluskatteen rakennukseesi. Meillä on runsaasti käytännönkokemusta mitä erilaisimpien kattojen ja rakennusten kunnostamisesta. Katto ilman aluskatetta on tullut vastaan useammankin kerran, mutta se ei ole ratkaisematon ongelma ainakaan meille.

Kun saamme yhteydenottosi joko puhelimitse tai tarjouspyyntölomakkeen kautta, yritämme pikimmiten saada sovittua ajan kattosi tarkistamiseen. Käymme yleensä jo tarjousvaiheessa katsomassa kattoa, saadaksemme yleiskuvan katon kunnosta, korjaustarpeista sekä muista työn kulkuun vaikuttavista tekijöistä. Samalla kun katon kuntoa ja korjaustarpeita kartoitetaan, jututetaan myös sinua, sillä ihan yhtä tärkeinä pidämme myös sinun ajatuksistasi ja suunnitelmiasi katon suhteen kuin sen itse katon korjaustarpeitakin.

Laadimme ehdotuksemme korjauksista sekä tarjouksemme perustuen katon kuntoon ja asiakkaan toiveisiin. Pääsääntöisesti saammekin tällä tavalla mitoitettua katon kunnostustyöt sopiviksi, mutta myös annettua realistisen aikatauluarvion sekä tarjouksen töiden hoitamisesta. Katon tarkistus kuuluu kyllä sitten kaikkien töiden hintaan, katsastamme katon kunnon kaikissa meiltä tilatuissa kattotöissä automaattisesti ja ilman erillistä maksua. Toimimme näin paikkauksissa ja puhdistuksissa tai missä tahansa muissakin kattotöissä. Mikäli löydämme katolta puutteita ja vikoja, keskustelemme niistä kanssasi ja jätämme hyvän tarjouksen katon lopuistakin kunnostustöistä samalla kertaa. Tarjouksen perusteella voit tarvittaessa hakea kotisivujemme kautta rahoitusta kattotöille. Meillä teetetty työ on henkilöverotuksessa myös kotitalousvähennyskelpoista.

Ota yhteyttä niin me asennamme aluskatteet tiilikatolle, huopakatolle tai peltikatolle, joista se puuttuu

Meiltä löytyy laaja kokemus aluskatteista ja niiden asennuksista. Osaamme valita juuri oikeat tuotteet ja metodit kullekin kattomateriaalille ja kattotyypille. Juuri tällaisissa asioissa kattoammattilaisen puoleen kääntyminen kannattaakin, meiltä saat täyden osaamisen ja parhaat tekijät käyttöösi, kun kattosi tarvitsee aluskatteen. Osa aluskatetuotteista soveltuu vain tiilikatteiden ja peltikatteiden alle, bitumikatteen alla tarvitaan puolestaan hieman erilaisia ominaisuuksia. Osassa aluskatteista on liimareuna ja erilaiset aluskatteet kiinnitetään eri menetelmin erityyppisten vesikattojen alusrakenteisiin. Onkin valittava kullekin katetyypille sopivin aluskate, jotta se toimisi kuten pitääkin. Esimerkiksi pelti- ja tiilikatto luonteenomaisesti kondensoi ilmankosteutta, eli ilmassa höyryn tai sumun muodossa oleva kosteus tiivistyy takaisin nestemäiseen muotoon näiden katteiden pinnoilla. Se onkin yksi syy, miksi aluskatetta tarvitaan, mutta tämä ominaisuus myös määrittää sitä, mikä aluskate toimii ihanteellisesti milläkin vesikatteella. Vesikate ja aluskate voidaankin nähdä erottamattomana parivaljakkona, joka yhteistuumin pitää veden poissa katosta ja rakennuksesta.

Peltikatto vaatii aina aluskatetta. Lukuun ottamatta parhaita ja usein hankintahinnaltaan kalleimpia konesaumakattoja yksikään peltikatto ei ole täysin vesitiivis. Täysin kunnossa oleva ja oikein tehty peltikatto saattaa päästää jonkin verran vettä lävitseen, vaikka se vesikatteena pääosan vedestä johtaakin sadevesijärjestelmän kautta pois rakennuksen pinnoilta. Myös se peltikatteille luonteenomainen taipumus kondenssiveden kerääntymiseen asettaa vaatimuksia aluskatteen olemassaololle ja toimivuudelle. Peltikaton alusrakenne koostuu aluskatteesta, ruodelaudoituksesta ja tuuletusrimoista. Peltikatolla katon tuulettuvuuskin on keskeisessä roolissa katon vedenpoistoa ajatellen. Peltikaton aluskate on osattava asentaa oikeaoppisesti oikeasta suunnasta aloittaen vesitiiviyden varmistamiseksi.

Tiilikatto puolestaan muodostaa hyvän suojan, kun ajatellaan ylhäältä alaspäin juoksevaa vettä. Esimerkiksi sade poistuu katolta mukavan tehokkaasti tiilipintaa pitkin, mutta tiilikatteen asennustapa ja tiilien muoto aiheuttaa usein sen, että limittäin ladottujen tiilten väliin jaa kuitenkin koloja. Kosteus ilmenee monissa eri muodoissa, myös tuuli saattaa ajaa vettä ja lunta mihin suuntaan vain ja näin limittäin asennettujen kattotiilten välistä voi päästä vettä, jopa roskaa vesikatteen alle. Kuten peltikaton, niin myös tiilikaton aluskate asennetaan tietynsuuntaisesti. Meiltä ammattilaisilta koko aluskatteen asennus tapahtuu yhtälaisessa järjestyksessä, kuin itse kattotiiltenkin latominen.

Huopakatto oli sitten hieman oma lukunsa aluskatteen suhteen. Huopahan on hyvin monimuotoinen katemateriaali, joka sopii hyvin erilaisiin kohteisiin, kun katetuote vain valitaan oikein. Nämä seikat vaikuttavat myös aluskatteen valintaan. Huopakatteissa tiivissaumainen bitumikermi ja useampikerroksiset, hitsattavat bitumikatteet ovat oikein asennettuina erittäin vesitiiviitä. Ne voivat hyväkuntoisina kestää jopa seisovan veden vuotamatta sitä mihinkään suuntaan, näillä katteilla aluskatteen merkitys onkin hieman eri, kuin muilla katteilla, joista vesi voi päästä ehjänäkin läpi. Esimerkiksi rimakiinnitteinen bitumikermi, bitumiaaltolevyt ja kattolaatoista asennettu huopakatto kestävät kyllä sadetta ja juoksevaa vettä pinnoillaan. Ne harvemmin kuitenkaan ovat sataprosenttisen vesitiivitä, eli niissä aluskate toimii kuten pelti- ja tiilikatoissakin. Jos vesikate päästää vettä läpi, aluskate on alla ottamassa veden vastaan. Huopakatteet eivät kuitenkaan juuri kondensoi vettä pinnoilleen, joten siinä mielessä ne sitten eroavat muista katelaaduista.

Onko aluskateteen asennus jälkikäteen mahdollista?

Suora vastaus kysymykseen siitä, onko aluskatteen asennus jälkikäteen mahdollista, on kieltävä. Aluskatteen tyylipuhdas asennus jälkikäteen ei oikein ole mahdollista useista eri syistä. Me todella harvoin edes harkitsemme sellaista, koska tavoitteemme on tarjota asiakkaille toimivia, pitkäaikaisia ja kustannustehokkaita kattoratkaisuita. Vaikkapa sellaisessa tapauksessa tilanne voi tuntua lähes epätodelliselta, kun uusi katto on juuri valmistunut ja tajutaan että aluskate jäi uupumaan. Uuden katon avaaminen ja laaja kattosaneeraus aluskatteen vuoksi tuntuu todella isolta ja kalliilta työltä. Ajatus oikotiestä voi tuntua hyvin houkuttelevalta. Pitkällä tähtäimellä on kuitenkin välttämätöntä asentaa katolle kunnollinen aluskate ylhäältä alaspäin tehtynä. Kaikkien ihmepatenttien kanssa puuhastelu tuottaa yleensä vain lisäkuluja ja paljon huolta.

Yksi suuri ongelma aluskatteen jälkiasennuksessa on se, että aluskatetta ei saa jo kiinnitettyjen ruoteiden alle millään alhaaltapäin yritettäessä. Katto rakennetaan käytännössä aina alhaalta ylöspäin edeten. Silloin kun on tarpeen kunnostaa jotain, kuten aluskatetta, joudutaan purkamaan ylempiä kerroksia, jotta alemmat saadaan tehtyä oikeassa järjestyksessä. Siihen on kuitenkin ihan pätevät syyt, miksi esimerkiksi katto rakennetaan tietyssä järjestyksessä. Työjärjestyksellä taataan katon vedenpitävyyttä. Esimerkiksi aluskatteen tapauksessa katteen limitys ja erilaisten ylösnostojen rakentaminen, sekä räystään tiiveyden takaaminen ovat tärkeitä vedenpitävyyden kannalta. Joissain tapauksissa, jos aivan välttämätöntä, aluskatteen voi periaatteessa naulata rimoilla kattotuoleihin. Tällaisessa ratkaisussa on monta mutkaa matkassa, esimerkiksi katon elintärkeän tuuletuksen toteutumisen kannalta. Näitä ratkaisuita joudutaan myös tarkkailemaan jatkuvasti. Alaspäin pyrkivä vesi hyvin helposti saa aluskatteen roikkumaan ja pussittamaan, lopulta antamaan periksi, jos se roikkuu rimojen varassa kattotuoleista.

Suosituksemme on aina se, että aluskate asennetaan esimerkiksi kattoremontin yhteydessä ja niin, että se varmasti tarjoaa talolle toimivan ratkaisun. Katon väliaikaiseksi suojaksi voimme aluskatetta paikata ja yrittää rimojen varaan alhaaltapäin kiinnitettyä aluskatetta, mutta emme voi taata tällaisten väliaikaisten apujen pysyvyyttä ja varmuutta. Rakennus voi olla käyttökelpoinen kymmeniä, jopa useita satoja vuosia. Vaikka aluskatteen pistäminen uusiksi, toisinaan ihan hyvän vesikatteen mennessä samalla, voi tuntua isolta työltä niin lopulta se kannattaa. Oikein tehty, ehjä ja toimiva aluskate antaa pitkäaikaisen ja varman suojauksen rakennukselle.