Huopakaton ja bitumikaton aluskate toimii katon lisäsuojana

Huopakaton ja bitumikaton aluskate varmistaa sen, ettei vesi pääse yläpohjan eristeisiin ja puurakenteisiin. Vaikka aluskatteella on toisaalta ihan sama merkitys kaikilla eri katoilla, huopakaton aluskate kuitenkin poikkeaa jonkin verran perinteisestä tiilikaton ja peltikaton aluskatteesta. Huopa- ja bitumikaton aluskatteena toimii umpilaudoitus tai vanerointi, jonka päälle on asennettu bitumikermi. Tukikerroksen materiaali voi olla muun muassa lasikuitua tai polyesteriä. Tiili- ja peltikatoillahan aluskatehan muodostuu aluskatteen lisäksi myös vesikatteen alle jäävästä tuuletusvälistä, jota ei huopakatteilla samalla tavalla muodostu. Huopakatteella tuulettuvuus tapahtuu sitten yläpohjassa. Huopakatteet eivät toisaalta myöskään kondensoi juurikaan ilmankosteutta, kuten muut katteet, joten tarpeet ja tehtävät aluskatteelle ovat hieman eri luokkaa. Kaikki katot tarvitsevat aluskatteen, mutta sen rooli ja rakenne voi vaihdella siis katteen ja katon mallinkin mukaan.

Me asennamme laadukkaat ja varmatoimiset aluskatteet huopa- ja bitumikatoille pitkällä kokemuksella ja huolellisella otteella. Huopakattotöissä ei kannata hätiköidä. Työ vie oman aikansa ja hyvä katto vaatii toimiakseen kaikki katon kerrokset hyvin tehdystä yläpohjasta aluskatteeseen ja vesikatteeseen. Myös läpivientien tekeminen vaatii lujaa osaamista, sillä ne ovat vika- ja vuotoherkkiä ja katolle ne joutuvat muutenkin kovalle rasitukselle muun muassa lämpötilavaihteluiden, jään, lumen ja UV-säteilyn vuoksi. Me suunnittelemme aina kattokohtaisesti, mikä aluskatetyyppi ja asennustapa sopivat parhaiten katollesi.

Meillä Kattokorjauspalvelussa kattotyöt räätälöidään ja mitoitetaan aina kunkin katon ja asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Esimerkiksi silloin kun saamme tarjouspyyntösi huopakaton ja bitumikaton aluskatetöistä, ensimmäinen siirtomme on sopia aika katon katsomiselle. Haluamme siis käydä paikan päällä arvioimassa katon kuntoa, mutta myös työn kulkuun vaikuttavia tekijöitä kuten rakennuksen ympäristöä. Tässä kartoitusvaiheessa keskustelemme kanssasi siitä, mitä toivot ja haluat kattosi kunnostukselta. Näin sekä katon korjaustarpeet että asiakkaan toiveet tulevat huomioiduiksi ja katon kunnostus lähtee liikkeelle niin sanotusti oikealla jalalla. Sitten teemme katon kuntoon ja asiakkaan toiveisiin perustuvan korjausehdotuksen sekä annamme tarjouksemme töiden tekemisestä.

Tarjouksemme sisältää sitten aivan kaiken, mitä kattosi kunnostus vaatii, toimimme avaimet käteen -periaatteella. Saat meiltä siis yhdellä kertaa kaikki tarvittavat työvaiheet suunnittelusta toteutukseen ja loppusiivoukseen. Hankimme sovitut tarvikkeet ja toimitamme ne paikalle, kun urakka alkaa. Samoin toimitamme kaikki työssä tarvittavat tekijät ja erikoisosaajat, työkalut, työkoneet ja roskalavankin, jos purku- ja rakennusjätettä on luvassa. Hävitämme urakan päätteeksi jopa jätteet asianmukaisin tavoin.

Meillä katon tarkistus tehdään joka kerta kun katolle kiivetään, riippumatta siitä miksi sinne kiivetään. Kun tilaat meiltä vaikkapa katon paikkauksen tai puhdistuksen, saat samaan hintaan myös katon kuntokartoituksen. Raportoimme sinulle katon kunnosta, ehdotamme ehkä korjauksia tarjouksemme kera tai joskus kerromme, että katto on kunnossa sillä, että hoidamme kuntoon tilaamasi työn. Mikäli katon työt vaativat rahoitusta, voit hakea sitä vaikkapa kotisivujemme kautta. Kun katto on valmis, voit hakea kotitalousvähennystä omassa henkilöverotuksessasi.

Aluskate voidaan toteuttaa eri tavoin ja toteutustapa riippuu katosta alapuolisine rakenteineen

Aluskate ei onnistu katosta toiseen yhdellä ja samalla tavalla toteutettuna. Vesikatteen materiaali, katon jyrkkyys sekä katon alapuoliset rakenteet ratkaisevat sen, minkälaista aluskatetta tulisi milläkin katolla käyttää parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Esimerkiksi pelti- ja tiilikatoilla katteiden tapa kondenssiveden keräämiseen vaikuttaa siihen, millainen aluskate niissä toimii. Huopakatto puolestaan rakennetaan eri tavalla ja se vaatiikin taas omat ratkaisunsa myös aluskatteen toteutukselle.

Huopakatteista tiivissaumainen bitumikermi ja useampikerroksiset bitumikatteet ovat oikein asennettuna niin tiiviitä, että ne pitävät seisovan vedenkin vuotamatta. Ne kestävät siis erinomaisesti kosteutta kaikissa muodoissa, kun katto on vain toteutettu oikein ja pidetty huolloin kunnossa. Sen sijaan rimakiinnitteinen bitumikermi, bitumiaaltolevyt ja kattolaatoista asennettu huopakatto ovat vähän vähemmän vuotovarmoja. Ne yleensä pitävät hyvin juoksevan veden poistaen sen tehokkaasti, mutta ne eivät ole välttämättä täysin vesitiiviitä.

Kaikilla katoilla aluskatteen toiminnan kannalta on oleellista myös se, että yläpohjan tuuletus on kunnossa ja kosteus pääsee haihtumaan aiheuttamatta vaurioita eristeisiin tai katon rakenteisiin. Kosteuttahan voi yläpohjaankin päätyä muun muassa alhaalta ylöspäin haihtumalla, myös vuototapauksissa katon hyvä tuulettuvuus auttaa kosteuden haihtumista, vaikka ei riittäisikään täysin vuotojen hoidoksi. Meiltä saat myös yläpohjan tuuletuksen parannustyöt ja tarvittaessa eristysten kunnostamisen ja lisäämisen. Katon tuuletus on yksi seikka, jota maallikon on vaikea saada ratkaistua, sillä ongelman hahmottaminenkin voi olla vaikeaa ilman ymmärrystä siitä, kuinka katto ihanteellisessa tapauksessa toimii. Meiltä löytyy käytännönkokemusta lukuisten kattojen tuuletusongelmien ratkaisusta. Joskus asia saadaan kuntoon helposti kattosaneerauksen yhteydessä. Tuuletusaukkoja voidaan lisätä ja kunnostaa tai tarpeen vaatiessa järjestää koneellista tuuletusta. Ongelmiin on useita ratkaisuita, joihin meiltä löytyy osaamista ja ideoita niin että kattosi saadaan takuulla taas kuntoon ja toimivaksi.

Joskus on aluskermi saatettu jättää kokonaan pois huopakatosta. Perusteluna muun muassa se, että itse kate on täysin vesitiivis, tai katto on jyrkemmän muotoinen ja näin vettä hyvin pinnaltaan poistava. Eli teoriassa vesikatteen on katsottu olevan riittävä suoja rakennukselle. Tätä emme me, eikä juuri kukaan muukaan enää nykypäivänä suosittele, vaan aina varmuuden varalta on järkevää aluskate aluskermeineen asentaa kattoa rakennettaessa tai saneerattaessa. Mielestämme pelkkä umpilaudoitus ei aluskatteena toimi eikä se anna rakennukselle riittävää suojaa, koska se päästää veden läpi eristeisiin ja on usein itsessäänkin lahoavaa ja homehtuvaa materiaalia. Ratkaisu voi toimia niin pitkään, kun katon vesikate on ehjä. Huopakate kuitenkin elää, se voi vuosien vieriessä myös kulua, repeillä, reikiintyä ja alkaa vuotamaan saumoista riippumatta siitä, kuinka hyvin se on alun perin tehty. Aluskermi on pieni vaiva ja kulu siellä katossa verrattuna sen tuomiin hyötyihin ja vedenpitävyyteen.

Silloin kun vanha kate on täysin kunnossa, voimme jättää sen jättää uuden katon aluskatteeksi

Kun ryhdymme saneeraamaan huopakattoa, kartoitamme myös mahdollisuuden jättää vanha huopakate uuden vesikatteen aluskatteeksi. Uuden katon asennusvaiheessa voidaan vanha huopakate jättää siis uuden katon aluskatteeksi sillä ehdolla, että vanha kate on alusrakenteineen hyvässä kunnossa. Tällöin säästytään myös vanhan katteen purkutyöltä. Huopakatteiden tapauksessa tämä on tietysti melkoisen vaivannäön säästävä tapa toimia, sillä vanhan huopakaton purkaminen on usein erittäin työlästä ja hidasta hommaa. Se kerryttää työtunteja kokeneellakin purkajalla, koska materiaali on sitkasta, venyvää ja yleensä myös erittäin tiiviisti kiinni siinä aluslaudoituksessa tai levyssä. Myös esimerkiksi erilaiset palahuovat koostuvat pienistä paloista, joita on vaikeaa saada mitenkään yhtenäisemmin katolta poistettua. Vanha kate on kuitenkin aina käytävä tarkasti läpi, paikattava, tasoitettava ja tiivistettävä, että se palvelee uuden katon turvana aluskatteen virkaa toimittamassa.

Tällaisissa kattoratkaisuissa katon huolellinen tarkistaminen ja työn suunnittelu kannattavat erityisen paljon. Jotta rahaa, aikaa ja materiaalia säästyisi, mutta aikaan saataisiin kyllin kestävä ja hyvä lopputulos, on katon kunto varmistettava huolellisesti. Koska vanha kate painaa ja uutta painoa tulee uuden katon myötä lisää, on hyvä tarkistaa myös rakenteiden kunto sekä kestävyys. Erityisesti kaikki lahovauriot, katon notkahdukset ja muut viat hoidamme myös kuntoon samalla kertaa, jotta katto kestää ja toimii myös osana uutta kokonaisuutta. Me suhtaudumme kattosi kuntoon panemiseen aina kokonaisvaltaisesti. Me pistämme kerralla kaiken kuntoon, niin että asiakas saa rahoilleen vastinetta ja pitkäikäisen katon rakennuksensa suojaksi riippumatta siitä, kuinka kattokohtaiset ratkaisut yhdessä päätetään tehdä. Huopakaton ja bitumikaton aluskate ei ole mikään poikkeus.