Aluskatteen korjaus savupiipun kohdalta

Aluskatteen korjaus savupiipun kohdalta on aika tavallinen aluskatteen kunnostustyö, johon Kattokorjauspalvelu ihmisten katoilla ryhtyy. Savupiiput, mutta myös muut katon läpiviennit kuten vaikkapa erilaiset tuuletushormit ja liesituulettimet ovat katoilla tavallisia. Yhdellä katolla voi olla useita läpivientejä, savupiippu muiden joukossa. Katemateriaalista ja katon mallista riippumatta aluskatteen heikoimpia kohtia ovat erilaiset läpiviennit. Savupiippu on usein haastavuutensa vuoksi aluskatteessa se kohta, joka vuotaa, kun aluskate vuotaa jostain. Vastaavasti heikkoja kohtia ovat kovalle kulutukselle joutuvat jiirit eli sisätaitteet ja katemateriaalista riippuen myös erilaiset katteen saumat. Jälkimmäisessä syntyy vuotoriskejä erityisesti katon ikääntyessä ja eläessä.

Aluskatteen tehtävä katon rakenteena on varmistaa, etteivät vesikatteen läpi pääsevä vesi, kuten sadevesi, lumen sulamisvedet tai rakennuksesta yläpohjaan tuleva kosteus pääse rakenteisiin. Tyypillisiä ongelmia aluskatteen pettäessä ovat erilaiset kosteusvauriot, lahoviat sekä home yläpohjan puurakenteissa ja eristysvilloissa. Ellei asiaa havaita ajoissa ja hoideta kuntoon, etenee kosteus- ja homevaurio lopulta asuintiloihin tai muihin käyttötiloihin. Tällöin onkin edessä jo rakennuksen laaja saneeraus eikä pelkällä katon kunnostuksella enää selvitä. Joskus rakennuksen korjaus ei enää tässä vaiheessa onnistu tai se ei kannata, koska työmäärä ja kulut nousisivat uuden rakentamista korkeammiksi.

Meiltä Kattokorjauspalvelusta saat aluskatteen korjaukset niin savupiippujen kuin muidenkin läpivientien kohdista. Tarkistamme katon ja läpivientien kunnon huolellisesti. Usein on nimittäin niin, että kun yksi läpivienti pettää ovat muutkin läpiviennit yhtä vanhoja, samasta materiaalista tehtyjä ja saman tekijän tekemiä. Jos läpiviennissä on lähtökohtaisesti jokin näihin liittyvä ongelma, sama riski piilee kaikissa katon läpivienneissä. Totta kai myös läpiviennit kuluvat ja vaikkapa savupiippu on ihan omansalainen läpivienti savun, lämpötilavaihteluiden ja yleensä muuratun rakenteensa vuoksi. On kuitenkin hyvä samalla kertaa ainakin tarkistaa katon läpiviennit, kun yksi niistä on tullut kunnostusvaiheeseen. Näin voimme tehokkaasi hoitaa kuntoon orastavatkin ongelmat, eikä tarvetta uusille korjauskäynneille samoissa merkeissä ole sitten ihan lähiaikoina luvassa.

Meillähän katon läpikotainen tarkistaminen kuuluu kaikkiin tilattuihin töihin. Pyrimme kyllä käymään jo tarjousvaiheessa kartoittamassa katon kunnon ja keskustelemassa kanssasi toiveistasi katon kunnostuksen suhteen. Näiden pohjalta laadimme korjausehdotuksen ja tarjouksemme. Mutta esimerkiksi kiireellisissä aluskatteen vuototapauksissa, kun sinulle on jo selvää, että vesi tulee savupiipun kylkeä pitkin yläpohjaan ja tästä voimme päätellä tiivisteen ja aluskatteen ainakin pettäneen, voi olla, että apua nopeuttaaksemme saavumme suoraan korjaustöihin. Tällöin tarkistamme tietysti koko katon ja muutkin läpiviennit samalla reissulla ja keskustelemme kanssasi katon kokonaistilanteesta. Jos sieltä jotain muutakin korjattavaa löytyy, saat tietysti tarjouksemme niiden hoitamisesta. Sama menettely pätee myös vaikkapa katon puhdistuksissa.

Kotisivujemme kautta voit halutessasi hakea rahoitusta kattotöiden kuluihin. Meillä teetetty työ on myös pääsääntöisesti kotitalousvähennyksiin oikeuttavaa, esimerkiksi asuinrakennuksesi ja omassa käytössäsi olevan mökin kattotyöt oikeuttavat meidän tekeminämme hakemaan kotitalousvähennystä omassa henkilöverotuksessa seuraavan veroilmoituksen yhteydessä.

Uusimme myös ilmanvaihtokoneiden pellitykset sekä ilmanvaihtoläpiviennit

Aluskatteen korjaus savupiipun kohdalta voi ratkaista vuoto-ongelman yhdellä käynnillä. On kuitenkin mahdollista, että savupiipun tai muun läpiviennin yhteydessä ilmenevä vuoto johtuu myös muista syistä, kuin esimerkiksi aluskatteen repeämisestä tai puhkeamisesta. Läpiviennit ovat herkkiä vuodoille, jotka voivat aiheutua monista eri syistä. Läpivienti voi olla huonokuntoinen, esimerkiksi tiiviste on mennyt tai itse piippu on päässyt vahingoittumaan vaikkapa lumikuorman lähtiessä katolta liikkeelle. On myös mahdollista, että läpivienti ei ole rakennusvaiheessa täysin onnistunut. Läpiviennit eivät ole helpoimmasta päästä asentaa katolle ja moni asia voi mennä vikaan jo siinä vaiheessa, kun esimerkiksi sen savupiipun läpivientiä tehdään. Materiaalit myös kuluvat, hajoavat ja irtoavat vuosien, jopa vuosikymmenten kuluessa.

Saat meiltä kokonaisvaltaista palvelua kaikessa kattoon liittyvässä. Jos vuoto johtuu itse läpiviennin huonokuntoisuudesta, eikä niinkään aluskateongelmasta, niin me korjaamme sen. Saatkin meiltä minkä tahansa palvelun, jota kattosi vaatii ollakseen jälleen kunnossa. Aluskatteen korjaus savupiipun ympäriltä onnistuu, mutta myös tiivisteiden uusimiset. Savupiipun korjaus ja kaikki läpivientejä suojaavat pellitystyöt ovat myös saatavilla taitavilta peltisepiltämme. Uusimme ilmanvaihtoläpiviennit ja pellitämme ilmanvaihtokoneet, siinä missä pistämme savupiipunkin kuntoon. Uutta kattoa rakentaessamme tai vanhaa uusiessamme paneudumme aina erityisellä huolella läpivientien tekemiseen. Ymmärrämme niitä paljon korjanneina sen, kuinka moni asia niissä voi mennä vikaan tai hajota. Kun työ on alun perin tehty viimeisen päälle hyvin, on läpivienneissä pienempi riski hajota ja vuotaa.

Suhteellisen uusien kattojen vuodot ovat asiakkaalle aina harmillisia, sillä kattoon on panostettu rahaa ja vaivaa. Asennustöillä onkin oltava kohtuullinen kestoaika, jos ensimmäiset sateet uudella katolla tulevat piipun läpiviennistä läpi, se ei ole kyllin hyvin tehty. Meillähän kaikkiin tekemiimme töihin sisältyy työtakuu. Jos näin kävisi meidän tekemällämme katolla, tulisimme hoitamaan asian kuntoon. Työhön, materiaaleihin ja lopputulokseen panostetaan täysillä ja työtakuu on tae hyvin tehdystä ja kestävästä työstä. Se on helppo myöntää, kun työt lähtökohtaisesti hoidetaan aina viimeisen päälle hyvin ja korjauksia tulee äärimmäisen harvoin vastaan.

Asennamme uuden aluskatteen, kun vanhasta aika ajaa ohitse

Meiltä löytyy laaja kokemus aluskatteista ja niiden asennuksista. Osaamme valita juuri oikeat tuotteet ja metodit niin pelti-, tiili- kuin huopakatoillekin. Sopivan aluskatteen valinnalla onkin merkitystä, sillä eri vesikatteille sopivat erityyppiset aluskatteet. Myös niiden asennuksissa on omia niksejään, lisäksi aluskatteen asennuksessa on oltava huolellinen, sillä moni asia voi mennä siinä vikaa. Aluskate voi jäädä liian löysälle tai siihen voi tulla poimuja, jotka keräävät vettä ja johtavat kosteutta vääriin paikkoihin, kuten imeytymään suoraan ruodepuihin.

Aluskate voi olla myös liian kireällä, jolloin se repeää herkästi. On myös aina pidettävä huoli siitä, että aluskate asennetaan oikein päin ja oikeasta suunnasta. Näin se pystyy haihduttamaan kosteuden kuten pitääkin ja limitykset saadaan tehtyä niin, ettei katto niiden vuoksi vuoda. Pitkästä käytännönkokemuksesta on hyötyä aluskatetöissä, samoin läpivientien rakentamisessa, nämä eivät olekaan katon helpompia hommia. Ellei tekijällä ole ymmärrystä katosta kokonaisuutena, erilaisista kattomateriaaleista mutta myös aluskatteen ja läpivientien tekemisestä, haasteita on paljon. Suurin ongelma aluskatteessa on se, että sitä on hyvin vaikea luotettavasti korjata muuten kuin purkamalla vesikatetta, jotta aluskatteelle päästään ylhäältäpäin.

Jos aluskate on kokonaan väärin asennettu ja aiheuttaa ongelmia, joudutaan tällöin uusikin katto avaamaan ja pistämään uusiksi pahimmillaan eristeitä, aluskatetta ja vesikatetta myöten. Tällöin myös läpiviennit, jiirit ja muut yksityiskohdat rakennetaan uusiksi. Näissä tapauksissa työtä harvemmin halutaan enää ottaa omiin käsiin tai luottaa sitä harrastelijatimpurin käsiin. Katto on saatava luotettavasti kuntoon, niin että rakennus pysyy kuivana ja terveenä. Vaikka korjaustyö on välillä mittava niin tietyssä mielessä sekin on kuitenkin vahinkojen minimoimista. Korjaamatta jätettynä vuotava ja kosteutta haihduttamaton katto pilaa koko rakennuksen ja siinä oleskelevien terveyden muun muassa homeongelmien kautta.

Yksi katon aluskatteen vaihdon syy on tietysti se, että se on vain tullut käyttöikänsä päähän. Kun kate on kulunut ja reikiintynyt, sen korjaaminen käy yhä vaikeammaksi ja epävarmemmaksi, kulut kasvavat kohtuuttomiksi hyötyihin verrattuna. Useinhan vesikatekin tulee samoihin aikoihin käyttövuosiensa päähän ja katteet vaihdetaankin tavallisimmin yhdellä kertaa. Se on kätevä ja kustannustehokas tapa pistää ikääntynyt ja huonokuntoinen katto kuntoon. Samalla voimme kunnostaa katon alempia rakenteita, eristeitä ja tietysti pistää kaikki läpiviennitkin kuntoon.

Ota siis katon kunnostus haltuun ja soita meille. Saat meidät kiinni myös tarjouspyyntölomakkeella. Saat meiltä aina käyttöösi täyden osaamisemme, kattotöiden erityisosaajat ja täyden palvelun periaatteemme. Pistämme aluskatteesi ja kattosi kerralla kuntoon.