Aluskatteen asennus – Uusi aluskate katteenvaihdon yhteydessä

Aluskatteen asennus kannattaa ehdottomasti antaa meidän osaaviin käsiimme, sillä se ei ole kattotöissä helpoin tai vähäarvoisin työvaihe. Aluskatteen onnistunut asennus vaikuttaa koko rakennuksen kunnossa pysymiseen, sillä sen merkitys katon toimivuudelle on keskeinen. On tärkeää ensinnäkin valita kullekin kattotyypille juuri oikeanlainen aluskate. Vesikatteitahan on moneen lähtöön, löytyy peltiä, tiiltä ja erilaisia huopakatteita. Eri rakennuksissa on vielä lukuisia erilaisia kattomalleja hyvin tasaisista ja yksinkertaisista malleista hyvin jyrkkiin ja joskus myös monimutkaisiin kattoihin, joissa voi olla paljon jiirejä, läpivientejä ja muitakin yksityiskohtia. Myös kattorakenteiden ilmastointi on voitu ratkaista eri tavoilla. Tässä valossa käykin siis hyvin järkeen, että myös aluskatteita on erilaisia ja sen oikean valintaan on syytä paneutua huolellisesti. Lisäksi onnistunut aluskatteen asennus on erittäin tärkeä seikka katon onnistumisen kannalta.

Autamme sinua onnistuneessa aluskatteen valinnassa hoitaen puolestasi sataprosenttisella ammattitaidolla aluskatteiden asennukset, aluskatteiden ja vesikaton läpiviennit sekä vanhojen läpivientien tiivistykset. Hoidamme tietysti yhtä vakaalla osaamisella myös aluskatteen korjaukset ja uusimiset. Saatkin meiltä yhtenä täyden palvelun konseptiin perustuvana avaimet käteen -palveluna aivan kaiken, mitä sinun kattosi tarvitsee. Lähdemme tarjouspyyntösi jälkeen liikkeelle sillä, että joku kokeneista kattoammattilaisistamme tulee käymään ihan paikan päällä katsomassa kattoasi. Samalla kartoitamme sinunkin ajatuksiasi ja toiveitasi katon suhteen. Näiden pohjalta laadimme sitten katon kunnostussuunnitelman ja tarjouksemme. Haluammekin alusta saakka huomioida asiakkaan toiveet, mutta myös katon todenmukaiset korjaustarpeet.

Onhan tästä tarkistukseen ja asiakkaan kuulemiseen perustuvasta menettelystä iloa, sillä se helpottaa sekä töiden mitoittamista realistisesti, että yleensä hyvin paikkaansa pitävän aikataulun ja tarjouksen laatimista. Näin asiakkaalle harvemmin tulee mitään ikäviä yllätyksiä matkan varrella. Esimerkiksi huomaamatta paisuvat laskut tai venyvät aikataulut eivät mieltä ylennä. Totta kai, jos esimerkiksi kattoa avatessa löytyy jokin ikävä yllätys, jota ei ole voinut muuten havaita, keskustelemme tilanteesta kanssasi. Varsinkin silloin kun harvinaiset, mutta eivät mahdottomat löydökset vaikuttavat työsuunnitelmaan, aikatauluun tai hintaan, prosessi etenee kanssasi pidetyn neuvonpidon kautta.

Kattotarkistus kuuluu meillä muutenkin kaikkien tilaustöiden hintaan. Erityisesti suuremmissa töissä katto tietysti pyritään katsastamaan jo tarjousvaiheessa mutta myös silloin, kun tilaat meidät vaikkapa puhdistamaan kattoa tai kunnostamaan vuotavaa läpivientiä, tutkimme katon kunnon. Aina kun katolta jotain puutteita löytyy, keskustelemme kanssasi asiasta ja jätämme samalla tarjouksemme kunnostusten hoitamisesta. Sinä sitten päätät mitä tehdään ja missä aikataulussa. Ehkä huomasitkin jo sen, että kotisivujemme kautta voit hakea myös rahoitusta katon kunnostuksen kuluihin, eli rahasta hyvän ja toimivan katon saaminen ei ole kiinni. Katon kunnostuksen jälkeen voit hakea myös kotitalousvähennyksiä omassa henkilöverotuksessasi meillä teetetyistä kattotöistä. Saat meidät helposti kiinni soittamalla tai lähettämällä tarjouspyyntölomakkeen, joka toimii ympäri vuorokauden. Lomake on siitä kätevä, että voi itse lisätä sinne vaikkapa valokuvia katon ongelmista tai kunnosta vaikkapa ilta-aikaan, kun sinulle parhaiten sopii. Se nopeuttaa mukavasti meidän tarjousprosessiamme, kun meillä on jo lähtökohtaisesti jokin käsitys siitä, mitä asioita katolla olisi kunnostettavana.

Mikä aluskatteen merkitys on?

Aluskatteen rooli on tärkeä katon toimivuuden kannalta. Yleensähän vesikatteet eivät yksistään ole täysin vesitiiviitä ja oikein asennettuinakin niiden saumoista ja rakenneliitoksista voi tihkua vettä. Vaikkapa tiilikatossa katon toimivuus rakentuu nimenomaan ehjän tiilikatteen ja kunnollisen aluskatteen yhteistoimintaan, joka takaa kattorakenteiden pysymisen kuivana ja rakennuksen terveenä. Koska lähes poikkeuksetta kaikki katot katemateriaalista tai katon mallista riippumatta joko päästävät hieman kosteutta läpi tai kondensoivat sitä pinnoilleen ilmankosteudesta, varsinaisen vesikaton alle tarvitaan aina aluskate. Se vastaanottaa sade- ja sulamisvedet sekä pitää vesikatteen alapintaan muodostuvan kondenssiveden poissa katon rakenteista ja yläpohjan eristeistä. Vesikate johtaa kuitenkin pääosan vedestä sadevesijärjestelmään ja sitä kautta maahan. Se myös vastaanottaa lumen ja suojaa aluskatetta tuulelta, UV-säteilyltä ja muilta rasitteilta. Aluskate hoitaa sitten lopun kosteuden riippumatta siitä tuleeko se vesikatteen vai yläpohjan suunnasta vetenä tai höyryn muodossa. Näin katon eri kerrokset muodostavatkin toimivan kokonaisuuden, kun yksi kerros alkaa pettämään, kohdistuu muihin yhä suurempi paine. Kokonaisuuden kannalta onkin tärkeää pitää kaikki katon kerrokset kunnossa vesikatteesta aluskatteeseen ja yläpohjaan.

Jos aluskatetta ei ole tai jos se ei toimi oikein, pääsee vesi tekemään tuhojaan ja pahimmillaan tämä tarkoittaa lahovaurioita ja homeongelmia. Tietysti vakavien seurausten riski kasvaa, ellei katon tilannetta seurata. Säännöllinen katon huolto ja esimerkiksi meidän tekemämme kattotarkistukset auttavat sinua pysymään selvillä katon kunnosta. Jos aluskatteessa on ongelmia, se alkaa kyllä sangen pian näkyä esimerkiksi yläpohjassa ja juuri tällaisten seikkojen vuoksi se yläpohjankin tarkistaminen ammattilaisen toimesta on sangen hyödyllinen rutiini. Jos aluskate on esimerkiksi väärinpäin asennettu, se voi säilyä kyllä täysin ehjänä ja sen kuntoa tarkistaessaan talon asukas voi nähdä aluskatteen olevan täysin kunnossa. Asiantuntija puolestaan näkee heti, että kate on asennettu väärinpäin ja ymmärtää, mitä riskejä siinä piilee, ehkä kykenee jo sillä selvittämään yläpohjan liiallisen kosteuden syynkin.

Toisinaan kattoa asentaessa unohtuu se, että aluskatteen on aina oltava vesitiivis koko talon osalta, etenkin kattoläpivientien ja sisätaitteiden eli jiirien kohdalta. Jos näin on, sadevedet ja sulamisvedet eivät pääse talon yläpohjaan tai seinälinjojen rakenteisiin. Aina välillä törmäämme kattoihin, joissa aluskate on epäyhtenäinen, sitä on ensimerkiksi vain jatkettu jostain kohdasta huolehtimatta siitä, että väliin ei jää minkäänlaista rakoa tai joskus aluskate loppuu ennen kuin katon lape loppuu. Se ei siis yllä räystäälle saakka, vaikka siellä onkin joitain katon ehdottomasti kriittisimpiä kohtia, joissa kosteudeneston tulisi toimia. Monessakin mielessä aluskatteella on iso merkitys, toimiva aluskate on osa toimivaa kokonaisuutta ja tervettä rakennusta.

Mikä aluskatteen asennuksen hinta on?

Aluskatteen hinta määräytyy työn hinnan lisäksi aluskatetuotteen valinnan ja materiaalin menekin mukaan. Aluskatteita on erilaisia ja niiden hinnat vaihtelevat hieman keskenään. On kuitenkin tärkeää, että aluskate valitaan kullekin katolle sopivimmista vaihtoehdoista eikä esimerkiksi neliöhinnan perusteella. Aluskatetta ei siis tule valita pelkästään hinnan perusteella, vaan valinta on tehtävä vesikaton materiaalin ja rakenneratkaisujen pohjalta. Aluskate on monessakin mielessä väärä paikka säästää rahaa, sillä oikein valittu ja asennettu aluskate on erittäin tärkeä osa kattoa ja sen toimivuutta. Lopulta aluskatemateriaalien hinnat eivät niin älyttömästi vaihtele, että sen myötä myöskään suuria säästöjä saataisiin hankintahinnassa aikaan.

Aluskatteen materiaalimenekin laskennassa on otettava huomioon joitain seikkoja, sen määrän arviointi ei onnistu ihan suoraan katon neliömäärän mukaan. Osittaisten limitysliitosten vuoksi aluskatteen menekki on kattopinta-alaa suurempi. Aluskatteen asennuksessa onkin tärkeää välttää reikien ja välien syntymistä tai sitä, että aluskate loppuu ennen räystäslipan loppua. Se siis asennetaan aina niin, että yhden katteen loputtua toinen alkaa reilusti sen ensimmäisen päältä, jolloin esimerkiksi lämpötilan vaihtelut eivät kisko katteiden väliin kattamattomia aukkoja materiaalien eläessä lämpötilojen mukana.

Materiaalimenekkiä laskiessa tulee huomioida myös se, että seinärakenteet suojataan asentamalla aluskatteet alaräystäillä reilusti seinälinjojen yli, lisäksi kaikkien läpivientien kohdalla aluskatetta on oltava kylliksi, että se saadaan nostettua läpivientiä vasten kyllin korkealla suojaamaan sitä vuodoilta. Huomioon on otettava myös se, että aina syntyy hukkapaloja, sillä katot ovat yleensäkin hieman monimutkaisempia, kuin pelkät pari lapetta. Aluskatetta voidaan joutua leikkaamaan ja muotoilemaan kohteen mukaan, ihan pikkusilppua ei katolla oikein voi hyödyntää, jos halutaan taata sen vedenpitävyys.

Onneksi sinun ei tarvitse itse arvioida vesikatteeseesi sopivinta aluskatetta ja tarvittavaa aluskatteen määrää, vaan me teemme sen lujalla kokemuksella puolestasi. Meillä on hyvä tuntuma materiaalimenekkien laskemiseen ja erilaisten kattojen huomioimiseen. Keskustelemme mielellämme sopivista aluskatevaihtoehdoista sinun katollesi ja tilaamme tarvikkeet suoraa valmistajalta, näin sinun ei tarvitse nähdä vaivaa edes materiaalihankintojen suhteen, kun asioit meidän kanssamme.

Asennamme kerralla oikein parhaiten taloosi sopivan aluskatteen

Meiltä Kattokorjauspalvelusta löytyy laaja kokemus kaikkien kattojen aluskatteista ja niiden asennuksista. Olemme tehneet myös runsaasti aluskatteiden korjaustöitä ja ratkoneet aluskatteisiin liittyviä ongelmia, joten käytännön kokemus on syventänyt osaamista aluskatteiden parissa. Siksi ymmärrämmekin hyvin kaiken, mikä voi mennä pieleen, ja millaisia seurauksia niistä pieleen menneistä asennuksista voi rakennukselle aiheutua. Osaamme valita juuri oikeat tuotteet ja metodit kullekin kattomateriaalille ja kattotyypille. Koska on olemassa lukuisia erilaisia vesikatteita, niille on myös kehitelty omat, ihanteellisesti toimivat aluskatteensakin tukemaan niiden toimintaa. Näin osa tuotteista soveltuu vain tiilikatteiden ja peltikatteiden alle, bitumikatteen alla tarvitaan taas toisenlaisia ominaisuuksia. Osassa aluskatteista on esimerkiksi liimareuna ja erilaiset aluskatteet kiinnitetään eri menetelmin eri tyyppisten vesikattojen alusrakenteisiin.

Aluskatteiden tukikerroksen materiaali vaihtelee polyeteenistä polypropeeniin, polyesteristä vahvistettuun polyesteriin ja lasikuituun. Kevytrakenteisin alusrakenne on muovinen aluskate, toisissa kohteissa rakenteeksi tarvitaan ruodelaudoitus ja sen päälle bitumikermi. Jotkin aluskatteista ovat niin kutsutusti roikkuvana askelkestäviä. Eli aluskatteen materiaali mutta myös ominaisuudet vaihtelevat jonkin verran.

Aluskatteen asennus on kuitenkin aavistuksen monimutkaisempi työvaihe, kuin pelkän aluskatekerroksen levittämän lappeen päälle ennen vesikatteen asennusta. Aluskatteen asennukseen ei kuulu vain aluskatteen kiinnitys, vaan läpiviennit ovat todella tärkeä osa koko katon vesitiiveyttä ja toimivuutta. Käytämme aina kattoläpivienteihin asianmukaisia tiivistekappaleita, hoidamme aluskatteiden ylösnostot ja muun muassa savupiippujen juuri- ja pystypellitykset viimeisen päälle, jotta aluskate pääsee tekemään työnsä tarkoituksenmukaisesti myös läpivientien yhteydessä. Tekemättä jääneet läpivientien ylösnostot nimittäin vesittävät aluskatteen idean, vaikka aluskate itsessään olisikin oikein ja huolella asennettu. Se ei yksistään riitä, vaan on huolehdittava saumattomasta lopputuloksesta. Tai tarkalleen ottaen juurikin niin päin, että lopputuloksen saumat on tehtävä varmuudella vesitiiviiksi. Ei hyvän aluskatteen saaminen kokonaisuudessaan ole mahdoton tehtävä, mutta se vaatii osaamista, huolellisuutta ja oikeita materiaalivalintoja. Ihan syystä aluskatetta usein pidetäänkin koko katon haastavimpana mutta myös tärkeimpänä osana. Aluskate on katossa juuri niitä seikkoja, joissa ammattilaisen työn jälki näkyy ja kannattaa.

Hyvä aluskate on kondenssisuojattu ja hengittävä

Puhtaasti teknisessä mielessä aluskatteet voidaan karkeasti jaotella kondenssisuojattuihin ja hengittäviin aluskatteisiin. Aluskatteen ominaisuuksista voi hieman riippua se, mistä materiaalista se kate on valmistettu. Rakennuksen käytön kannalta aluskatteen materiaalilla ei niinkään ole merkitystä, kuin sillä, että aluskate toimii ja tekee tehtävänsä. Eri katteet esimerkiksi kondensoivat ilmankosteutta eri tavoin, varsinkin peltikatteille ja jonkin verran myös tiilikatteille se on ominaista, huopakatteet eivät puolestaan kondensoi ilmankosteutta juurikaan vedeksi pinnoilleen. Tästä voikin jo hieman päätellä sitä, miksi erilaisille vesikatteille tarvitaan erilaisia aluskatteita. Syitä on muitakin, mutta vesikatteen kondensointitaipumukset ovat hyvä esimerkki kuvastamaan asiaa.

Kondenssisuojatun eli diffuusiotiiviin aluskatteen tehtävä on pitää sade- ja sulamisvedet poissa rakenteista ja estää myös varsinaiseen vesikatteeseen kondensoituneen veden pääsy kattorakenteisiin ja eristeisiin. Kondenssisuojattu aluskate toimii siten, että aluskatteen yläpuolelle jäävä pinta ei läpäise kosteutta tiiviin kalvopinnoitteensa ansiosta, vaan vesi valuu aluskatteen pintaa pitkin alaräystäille ja poistuu sitä kautta. Katteen alapuolen nukkapinnan tarkoitus on kerätä rakennuksen sisältä höyrystyvä kosteus, joka haihtuu nukasta katon tuuletuksen ansiosta. Tärkeää tässä onkin se, että yläpohjassa on riittävä tuuletus, jotta katteeseen kerääntynyt kosteus ehtii haihtumaan pois, ennen kuin pisarat kasvavat niin suuriksi että ne tipahtavat pisaroina eristeisiin. Vesi imeytyy herkästi eristeisiin ja ne alkavat pikkuhiljaa pilaantua, jos kosteus on jatkuvaa eikä riittävää haihtumista pääse tapahtumaan.

Hengittävä eli diffuusioavoin aluskate sulkee yläpuolelta tulevan kosteuden pois estäen sitä pääsemästä rakenteisiin, mutta toisin kuin kondenssisuojattu, hengittävä aluskate päästää läpi alapuolelta höyrystyvän kosteuden. Kosteus kulkee hengittävässä aluskatteessa vain yhteen suuntaan kuivattaen alapuolisia rakenteita ja eristystä. Silloin kun katon tuuletus on hieman heikkoa, diffuusioavoin aluskate auttaa osaltaan kosteuden poistumista alapuolisista rakenteista.

Yleisimmät aluskatteen ongelmat, eli aluskate on asennettu väärinpäin, liian löysälle tai liian kireälle

Aluskatteen asennus vaatii kokemusta ja osaamista, koska siihen liittyy aika monta asiaa, jotka tulisi hallita, muistaa ja ymmärtää. Näitä asioita ovat materiaalin menekkilaskelmat ja hankinnat aluskatteen asennukseen ja läpivientien rakentamiseen asti. Aluskate voidaan siis asentaa monin tavoin väärin ja virheet ovat yleensä kalliita korjata, varsinkin jos katteen päälle ehditään jo asentamaan vesikatto. Jos virhe huomataan ennen vesikatteen asennusta, tällöin uusiksi menee vain aluskate. Tilanteesta riippuen se voi kuitenkin vaatia uuden katemateriaalin hankintaa, sillä ihan pikkusilpusta sitä ei voi koota tai jos aluskate vahingoittuu muuten esimerkiksi nauloista, se on parempi pistää uusiksi vaikka hävikkiä tuleekin. Katto joudutaan pahimmassa tapauksessa purkamaan kokonaan, jos asennuksessa on tehty perustavaa laatua oleva virhe. Esimerkiksi se, että aluskate asennetaan väärin päin, eli alapuoli ylöspäin, on vaikea korjattava millään muulla keinolla, kuin pistämällä katto kokonaan uusiksi. Jos se on muuten oikein asennettu ja ehjä, voi se tietysti toimia välttävästi, mutta se aiheuttaa kuitenkin jatkuvan riskin ja tarkkailutarpeen katolle. On seurattava esimerkiksi yläpohjan kautta sitä, kertyykö sinne liikaa kosteutta vai pääseekö se haihtumaan aiheuttamatta kosteusvaurioriskiä ja hometta katon rakenteisiin.

Muita tyypillisiä ongelmia ovat liian löysä tai liian kireä aluskate, erilaiset rutut ja poimut aluskatteessa sekä se, että katteen yhtenäisyys ja limittäminen eivät ole asennusvaiheessa onnistuneet täydellisesti. Väleihin siis jää rakoja tai esimerkiksi lämpötilavaihtelujen aiheuttamat materiaalien kutistumis- ja laajentumisreaktiot vetävät aluskatteen pois. Liian kierä aluskate voi repeillä ja hajoa varsinkin kiinnityskohdista. Liian löysänä se voi roikkua kiinni puurakenteissa johtaen veden imeytymään siihen puuhun eikä haihtumaan ilmaan omalta pinnaltaan.

Muita mahdollisia vikoja on rakennukselle epäsopivan aluskatteen valinta ja asennus, jolloin katto ei toimi ihanteellisesti. Aluskatetta on mahdollista myös vahingoittaa jopa huomaamattaan asennusvaiheessa työkaluilla, astumalla sen päälle sekä naulainta käyttäessä aiheuttaa reikiä myös naulaimella harhaan osuvien naulojen vuoksi. Pahimmillaan asentaja ei edes huomaa tai välitä siitä, että aluskatteessa on vikoja, jopa reikiä, kun se peitetään vesikatteen alle. Tilanne voi kuitenkin katolle olla kohtalokas, kun vesi pääsee pikkuhiljaa tekemään tuhojaan vuotaessaan kattorakenteisiin.

Onko mahdollista korjata tai paikata aluskatetta?

Aluskatetta voidaan kyllä tietyin ehdoin korjata, mutta laajemman kunnostuksen valmistelut kannattaa kuitenkin aloittaa melko pian siitä, kun aluskatteessa ilmenee vuotoja. Aluskatteen paikkaus on tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi, erityisesti silloin kun se on enemmän tai vähemmän keskellä katetta. Vaikka paikkaus olisi kuinka hyvin tehty, ei se suurella todennäköisyydellä kestä kauaa. Kokemuksemme mukaan varsinkin alakautta tehtyihin korjauksiin tulisi suhtautua varautuneesti ja niiden kuntoa tarkkailla tiheään, ettei uutta vuotoa pääse syntymään sillä välin, kun katto odottaa perinpohjaisempaa kunnostusta. Alakautta tehty paikkaus vuotaa todennäköisesti ennemmin tai myöhemmin veden pyrkiessä nestemäisessä muodossa alaspäin. Silloin kun vuoto tapahtuu jonkin läpiviennin, jiirin tai muun rakenteen yhteydessä, aluskate voidaan tilanteesta riippuen saada paremmin korjattua ja läpivienti varmemmin tiivistettyä kuin katteen keskellä sijaitsevat vuodot.

Voimme korjata aluskatteen kattotuoliväli kerrallaan asentamalla uuden aluskate poistetun tilalle siten, että limitämme saumat erityisen huolellisesti. Jos aluskatetta korjataan, tulisi se tapahtua vain katolta käsin, ei alhaalta päin talon yläpohjan kautta. Se on oikeastaan ainoa tapa saada aluskate asennettua niin, ettei se vuoda. Eli limitykset ja ylösnostot onnistuvat yleensä vain ylhäältä alaspäin asennettaessa kyllin luotettavasti. Tämä vaatii kattotiilien tai kattopeltien poistoa korjattavalta alueelta. Tärkeintä on, että meille on teknisesti mahdollista suorittaa kyseiseen kohtaan elintärkeät vesitiiviit aluskatteen limitysliitokset.

Teemme korjaustyöt aina tarvittavassa laajuudessaan. Jos siis yläpohjassa tai eristeissä on jo päässyt syntymään vahinkoa vesivuotojen tai heikosta tuuletuksesta aiheutuneiden kondenssivesien vuoksi, poistamme aina märät ja pilalle menneet eristykset ja uusimme ne, sekä tietenkin kaikki uusimisen tarpeessa olevat rakenteet mahdollisuuksien mukaan. Ei ole mitään järkeä tiivistää kattoa ja jättää märkää ja lahoa puutavaraa sekä eristettä muhimaan yläpohjaan, sillä ne vaativat pian taas kunnostusta. Katto voi talven tullen notkahtaa lahonneiden tukipuiden ja lumitaakan vuoksi. Lisäksi kosteus aiheuttaa herkästi hometta ja katon tilannetta voidaan tehokkaasti auttaa poistamalla kaikki vettä itseensä imenyt materiaali ja huolehtimalla katon riittävästä tuulettumisesta. Voimme tehdä myös sopimuksen kontrollikäynnistä myöhemmin, sillä homeriski ei tosiaan ole mikään leikin asia.

Meiltä oikeat aluskateratkaisut katon mukaan peltikatolle, tiilikatolle ja huopakatolle

Aluskate tulee aina suunnitella ja toteuttaa kyseiselle katolle sopivaksi. Esimerkiksi aluskatteen valinta, mutta myös asennus ja katon ylläpito ovat kattokohtaisia. Me räätälöimme aina kaikki kattotyöt kunkin katon vaatimuksia vastaaviksi, tietyssä mielessä jokaista kattoa kohdellaankin yksilönä. Aluskatteen näkökulmasta sillä siis on suuri merkitys, mistä materiaalista katon vesikate toteutetaan. Myös eri katetyypeissä, kuten peltikatteissa, huopakatteissa ja tiilikatteissa on monen erityyppisiä vaihtoehtoja, joiden ristiinvertailu onnistuu parhaiten vain kattojen työkseen tekeviltä alan ammattilaisilta, kuten meiltä Kattokorjauspalvelun väeltä.

Peltikatto ei ole täysin vesitiivis, kalliin puoleista, mutta pitkäikäistä konesaumakattoa lukuun ottamatta. Siksi peltikaton alla on oltava aluskate. Peltikaton alusrakenne koostuu aluskatteesta, ruodelaudoituksesta ja tuuletusrimoista. Kuten kaikki aluskatteet kaikille vesikatteille, peltikaton aluskate on osattava asentaa oikeaoppisesti oikeasta suunnasta aloittaen vesitiiviyden varmistamiseksi. Aluskate tulee pystylaudoituksen ja ruodelaudoituksen väliin, kateliuskat osittain päällekkäin. Metallikatteiden alapuolisten tilojen on aina oltava kokonaan tuulettuvia. Ilman on virrattava kaikilla katon alueilla vapaasti räystäillä olevien tuuletusaukkojen kautta talon harjalle, jossa on oltava riittävä ilmanvaihto. Tämä siksi, että esimerkiksi erilaiset peltikatteet kondensoivat ilmankosteutta ja sen haihtumiselle on luotava ihanteelliset olosuhteet kattoa tehdessä ja kunnostettaessa.

Tiilikatto pitää hyvin kyllä ylhäältä alaspäin juoksevaa vettä, mutta limittäin asennettujen kattotiilien välistä pääsee vesi ja epäpuhtaudetkin vuotamaan vesikatteen alle. Myös tiilikatolla on luonteenpiirteenä kyky kondensoida ilmankosteutta takaisin vedeksi, joten se huomioidaan aluskatteen valinnassa ja asennuksessa aina, kun asialla on ammattilainen. Tiilikaton aluskate asennetaan tietynsuuntaisesti. Meiltä ammattilaisilta koko toimitus sujuu yhtä moitteettomassa järjestyksessä kuin itse kattotiiltenkin latominen. Kun koko tiilakaton rakentaminen suoritetaan ajatuksella ja oikein, saadaan aikaan äärimmäisen pitkäikäinen ja kestävä katto. Koska tiilikate on yksi pitkäikäisimmistä katevaihtoehdoista, on sen aluskatteen kestettävä myös pitkään. Kun työ on alun perinkin tehty hyvin, maksaa yleensä hankintahinnaltaan hieman kalliimpi tiilikatto itsensä vuosien kuluessa moninkertaisesti takaisin.

Huopakattojakin on erilaisia ja hyvin erilaisissa kohteissa. Tiivissaumainen bitumikermi ja useampikerroksiset bitumikatteet ovat oikein asennettuina ja ehjinä niin vesitiiviitä, että ne pitävät vaikka seisovan veden. Sen sijaan rimakiinnitteinen bitumikermi, bitumiaaltolevyt ja kattolaatoista asennettu huopakatto ovat juoksevan vedenpitäviä, mutta eivät välttämättä vesitiiviitä, koska niissä on hieman erilainen toimintaperiaate kuin muissa huopakatteissa. Edelleenkin myös katon alapuoliset rakenteet vaikuttavat siihen, millaista aluskatetta on käytettävä. Valitsemme aina huopakattoosi parhaiten sopivan aluskatteen ja suoritamme asennustyön erityisellä huolella, jotta katto pystyy tekemään työnsä kunnolla ja suojaamaan rakennusta kuin rakennusta kosteudelta ihanteellisella tavalla.

Onko aluskatteen asennus tai vaihto jälkikäteen esimerkiksi alakautta mahdollista?

Aluskatteen tyylipuhdas asennus jälkikäteen ei oikein ole mahdollista millään katolla. Katto rakennetaan aina tietyssä järjestyksessä sisemmät ja alimmat rakenteet ensin, edeten sitten uloimpia rakenteita kohti. Sama järjestys pätee yleensä myös kattosaneerauksiin ja monissa tapauksissa kattoa joudutaankin purkamaan ylhäältä alaspäin, jotta alempi rakenteita saadaan kunnostettua. Totta kai on mahdollista esimerkiksi viedä lisää eristettä yläpohjaan ja asentaa sitä paikoilleen, ilman että koko katto joudutaan avaamaan. Jos yläpohjaan vain ylipäätään pääsee ja siellä on tilaa edes ryömien liikkua. Mutta ihan kaikki muu ei onnistu ihan yhtä helposti.

Aluskatteen asennuksessa alhaaltapäin on ongelmana se, ettemme saa aluskatetta jo kiinnitettyjen ruoteiden alle. Aluskatteen voi periaatteessa naulata rimoilla kattotuoleihin. Haasteena on saada aluskate ulkoseinän ulkopuolelle ja mahdollisten läpivientienkin kohdat vaativat alhaaltapäin melkoista askartelua epävarmalla lopputuloksella. Aluskatteen yläpuolinen tuuletus pitää tällaisessa ratkaisussa varmistaa toteuttamalla ilmanpoisto rimojen välistä ja saada myös harjalle toimiva ilmanpoisto aikaan. Tämä ei ole ihanteellinen ratkaisu ja käytännön toteutus riippuu myös rakennuksesta ja kattoratkaisusta. Kattoja on aikojen kuluessa rakennettu hyvin erilaisilla tavoilla ja joskus rakenneratkaisut tekevät tällaisten patenttien kehittelyn täysin mahdottomaksi. Joskus rakenteet taas mahdollistavat ainakin sen, että aluskatetta voidaan osin korjailla myös alhaaltapäin. Aluskatteen osia on mahdollista vaihtaa ruodeväleittäin, mutta tällöinkin työ vaatii katteen purkua vaihdettavan aluskatteen alalta. Tässäkin tapauksessa siis aluskatteen kunnostustyö tapahtuu ylhäältäpäin.

Kun tulemme käymään esimerkiksi tarjousvaiheessa kartoittamaan katon kuntoa ja ongelmia, kartoitamme tietysti mahdollisuudet aluskatteen kunnostuksiin eri tavoin. Keskustelemme mielellämme kanssasi mahdollisista toimenpiteistä, mutta pidämme tärkeänä sitä, että katto pistetään kuntoon eikä sitä puoskaroida puoleksi vuodeksi, kunnes asiakkaalla on taas hätä kädessä. Pyrimme siis olemaan rehellisiä sen suhteen, mikä on mahdollista ja kannattavaa sinun kattosi tapauksessa. Katon korjaustarpeet ja toimintatavat, samoin materiaalivalinnat käydään meillä aina tapauskohtaisesti läpi. Tiettyjä kaavoja asiat kuitenkin noudattavat niin usein, että esimerkiksi katon rakennusjärjestys on aina saman tyyppinen, alhaalta ylöspäin toteutettu ja se määrittää myös niitä tapoja, joilla kattoa voidaan kunnostaa.