Aluskate asennettu väärin, joko liian tiukalle tai kokonaan väärinpäin

Epäiletkö että kattosi aluskate asennettu väärin? Tämä ei ole millään muotoa mahdoton skenaario, ellei asentaja ole ollut sataprosenttisen varma siitä mitä tekee. Aluskatehan on mahdollista asentaa liian tiukalle tai vaihtoehtoisesti liian löysälle. Liian tiukalle asennettuna aluskate voi ohjata vedet kattoruoteisiin, jonka seurauksena kattoruoteet voivat homehtua, lahota tai molempia. Liian kireän aluskatteen tapauksessa ongelma on myös siinä, että kattoruoteet on kiinnitetty nauloin. Jos vesi pääsee valumaan näiden naulojen kohtiin, voi se nauloja pitkin päästä etenemään myös katon alempiin osiin. Aluskate elää lämpötilojen vaihtuessa, kuten lähes kaikki muutkin materiaalit. Lämpö laajentaa ja kylmyys kutistaa. Liian kireälle alun perinkin asennettu aluskate voi talvella revetä kylmyyden kiristäessä sitä entisestään. Tämä voi aiheuttaa lisäksi venymistä kiinnikekohdissa.

Jos kireys on oikea, niin onko aluskate asennettu väärin sitten sen erilaisten puolien vuoksi? On nimittäin mahdollista, että koko aluskate on väärinpäin eli alapuoli ylöspäin. Aluskatteen asennus väärinpäin tarkoittaa siis sitä, että katteen kondenssipinta on ylöspäin. Tällöin alhaalta tuleva vesi ei pääse aluskatteen läpi ja haihtumaan katteiden välisessä tuuletusraossa, kuten olisi tarkoituksenmukaista. Jos yläpohjan tuuletus, höyrysulku ja kaikki muu on kunnossa, voi aluskate toimia riittävällä tasolla näinkin. Tämä ei kuitenkaan missään tapauksessa ole hyväksyttävä pitkän ajan ratkaisu.

Tapaukset, joissa on aluskate asennettu väärin ovat oma lukunsa. Olemme korjanneet myös tapauksia, joissa kattoon ei ole tehty ollenkaan aluskatetta tai aluskate on hajonnut jo tekovaiheessa ja viat ovat jääneet vesikatteen alle piiloon. Aika moni asia voi siis mennä vikaan tuiki tärkeän aluskatteen kanssa. Aluskatteen asennus vaatii aina rautaista ammattilaista tekijäkseen. Väärin asennettu aluskate voi aiheuttaa huonolla tuurilla mittavia vaurioita ja vaatia koko katon purkamista pelkkien korjaustenkin tekemiseksi. Meillä aluskatteet asennetaan kerralla oikein ja viimeisen päälle laadukkaasti, lisäksi kaikkiin tekemiimme töihin kuuluu työtakuu.

Toteutamme aina toimivan aluskatteen osana katteenvaihtoa tai kattosaneerausta avaimet käteen -periaatteella. Meillä prosessi etenee niin että sinun tarjouspyyntösi jälkeen, oli se sitten puhelimitse tai tarjouspyyntölomakkeella tehty, sovimme ajan katon tarkistukselle. Tulemme siis jo tarjousvaiheessa useimmiten katsomaan kattoa paikan päälle. Samalla kartoitamme sinun toiveitasi ja ajatuksiasi katon kunnostuksen suhteen ja laadimme vasta sitten näiden pohjalta korjausehdotuksemme sekä tarjouksemme. Tällä menettelyllä pyritään tietysti siihen, että sekä katon todelliset tarpeet että asiakkaan toiveet huomioidaan alusta saakka. Näin me saamme myös laadittua mahdollisimman paikkaansa pitävän aikatauluarvion sekä tarjouksen, kun tiedämme missä kunnossa se katto on ja mitä asiakas siltä toivoo.

Itse asiassa katon tarkistaminen ei ole poikkeus näissä tarjouksissa, meillä katon tarkistaminen kuuluu myös tilattujen töiden hintaan. Eli aina kun katolle noustaan, se tarkastetaan. Näin esimerkiksi niissä tapauksissa, kun tilaat meidät vaikkapa kunnostamaan sadevesijärjestelmää puhdistamaa kattoa tai paikkaamaan kattovuotoa. Mikäli katolta sitten löytyy kunnostettavaa, kerromme siitä sinulle ja jätämme tarjouksemme työn hoitamisesta. Voimme sitten neuvotella mahdollisista korjauksista ja niiden aikataulusta yhdessä. Mikäli kunnostustyö on kiinni rahasta niin muista, että kotisivujemme kautta voi hakea myös rahoitusta. Mukava lisäetu on se, että meillä teetetystä työstä voi hakea myös kotitalousvähennyksiä omassa henkilöverotuksessa.

Läpivientien rakentaminen ja tiivistäminen on tarkkaa työtä

Aluskatteen rakentamiseen tulee suhtautua ajatuksella ja varata siihen kylliksi aikaa, jotta työn saa tehtyä hyvin. Aluskatetta on aika vaikea vaihtaa tai korjata ilman mittavaa katon avaamista. Sen tarkoitushan olisi kestää yhtä pitkään, kuin vesikatteenkin. Ihanteellisesti molemmat katteet siis vaihdetaan yhdellä kertaa, kun niiden käyttöikä alkaa tulla loppusuoralle. Katteesta riippuen siis 20-100 vuoden kuluessa katteen asennuksesta. Aluskatteen asennuksessa erityisen tärkeää on huomioida läpivientien rakentaminen sekä jiirit eli sisätaitteet. Katon läpivientejä voivat olla savupiiput, kattoluukut tai kattoikkunat, ilmastointiputket, viemärintuuletusputki ja monet muut. Tyypillisesti yhdellä katolla onkin useita läpivientejä. Varsinkin asuinrakennuksissa ja muissa lämmintä käyttötilaa sisältävissä rakennuksissa on poikkeuksetta oltava monikerroksinen kattorakenne vesikatteineen, aluskatteineen, eristeineen. Mutta niissä on oltava myös läpivientejä, jotta katto ja rakennus ovat teknisesti toimivia ja rakennus käyttökelpoinen.

Esimerkiksi aluskatteen ylösnostot läpivientien kohdalla ovat yhtä tärkeitä, kuin oikein päin tai oikealle kireydelle asennettu aluskate. Aluskatteet on aina nostettava läpivientien juuresta ylös läpivietyä kappaletta vasten. Se vaatii tietysti kylliksi materiaalia ja riittävää tarkkuutta, että läpiviennit saadaan tiiviiksi myös aluskatteen osalta. Näissä kohdissa aluskatteen vahingoittuminen on mahdollista, mutta myös korjaukset onnistuvat todennäköisimmin kuin katteen yhtenäisellä osuudella. Paikkaamme puutteet aluskatteessa aina riittävän laajalta alueelta ja huolehdimme tuiki tarpeellisista ylösnostoista kaikkien läpivientien osalta.

On tärkeää, että aluskate on yhtenäinen myös katon mahdollisten jiirien eli sisätaitteiden kohdalla. Läpivientien ohessa jiirit muodostavat yhden tyypillisimmistä kattojen vuotokohdista ja siksi niissä hyvä ja ehjä aluskate antaakin erityissuojaa katolle. Aluskatteen oikeasta asennuksesta täytyisikin siis huolehtia kokonaisvaltaisesti, myös erilaisten yhtenäistä kattopintaa rikkovien rakenteiden kohdalta. Näin aluskate antaa yhdessä vesikatteen kanssa parhaan kosteussuojan rakenteille ja koko rakennukselle.

Väärin asennettu aluskate on yleensä koko katteen purkua vaativa korjaustyömaa

Silloin kun aluskate on asennettu väärin ja se aiheuttaa ongelmia rakennuksessa, tilanteen ratkaisuehdotus ei ole aina mieluista kuultavaa. Valitettavasti väärin asennettua aluskatetta ei noin vain korjatakaan. Toisaalta lohdullista on se, että se kuitenkin on mahdollista korjata eikä peliä ole lopullisesti menetetty. Asiaan on yksinkertainen ratkaisu, mutta se ei ole helpoin, nopein eikä halvin. Väärin asennetun aluskatteen osalta sellaista ratkaisua ei ole varsinkaan silloin, kun korjauksella tähdätään pitkän aikajänteen hyötyyn.

Liian kireälle asennettua aluskatetta ei voi löysyttää ja liian löysän katteen kiristäminenkin on mahdotonta. Väärinpäin asennettua aluskatetta ei voi kääntää toisinpäin. On melkoista tuurikauppaa jatkaa korjaamatta ongelmaa, jos siitä ollaan tietoisia tai se havaitaan vaikkapa kattotarkistuksessa. Vaikka väärin päin asennettu aluskate kykenisikin kutakuinkin työnsä hoitamaan, on koko rakennus vaarassa yhdenkään toisen ongelman realisoituessa sen lisäksi. Eli vaikka se väärin päin asennettu aluskate vielä kykenisi hommansa hoitamaan, se ei enää riitä, jos katolle esimerkiksi ajan myötä kehittyy muita, rinnakkaisia ongelmia.

Oikein korjattuna koko katto on siis purettava, ruodelaudoitukset irrotettava, aluskate poistettava ja asennettava uusi tilalle. Eli käytännössä pieleen mennyt aluskate vaatii katon saneeraamista kutakuinkin täysin. Se kuitenkin kannattaa tehdä ajoissa, mikäli katto ei ole vielä ehtinyt vuotaa laajemmin aiheuttaen lahonneita puurakenteita tai hometta, niin vahingot ovat vielä hyvinkin minimoitavissa. Parhaimmillaan on mahdollista säästää eristeet ja yläpohja koskemattomina ja pistää uusiksi vain aluskate ja vesikate. Onhan siinä oma urakkansa, mutta lopulta vaihtoehtoja on vähän ja riskit ovat suuret, jos viallinen tai väärin asennettu aluskate jätetään kattoon ja toivotaan parasta.

Me olemme tehneet jonkin verran pilalle menneiden kattoremonttien korjauksia ja ymmärrämme hyvin, kuinka monta asiaa aluskatteessakin voi mennä vikaan. Se on harmittavaa ja usein tällaiset ongelmat olisivat vältettävissä sillä, että työn tekisi vakaan ammattitaiton hankkinut ammattilainen. Meiltä saat sellaisen aina kaikkiin kattotöihin. Usein suurin ongelma on kattoa kunnostaneen henkilön tai yrityksen osaamattomuus. Ei ole esimerkiksi ymmärrystä siitä, että aluskatteen puolet ovat erilaiset ja aluskatteen asennus oikeinpäin vaikuttaa merkitsevällä tavalla katon toimintaan. Koska olemme nähneet yhtä sun toista ja korjanneetkin kaikenlaista, pidämme ammattitaitoista ja kerralla oikein menevää aluskatteen asennusta äärimmäisen tärkeänä asiana. Meillä siihen panostetaan aina ja työn jälki taataan työtakuulla. Keskustelemme mielellämme lisää aluskatteen toteutuksesta sekä työtakuustamme.